گرانترین و ارزانترین تیم های لیگ برتر

در این متن از گرانترین تیم لیگ برتر تا ارزانترین تیم نگاهی می اندازیم. آماری که تفاوت مابینشان به اندازه قیمت یک تیم است. ارقامی که هیچ تاثیری در موفقیت تیم ها نمی گذارد.

1. پرسپولیس: مجموع قرارداد بازیکنان: 13,965,000,000 کل قراردادها: 17,275,000,000

پرسپولیس

پرسپولیس

2. استقلال: مجموع قرارداد بازیکنان: 15,129,000,000 کل قراردادها: 16,494,000,000

استقلال

استقلال

3. سپاهان: مجموع قرارداد بازیکنان: 14,127,000,000 کل قراردادها: 16,3,000,000

سپاهان

سپاهان

4. ذوب‌آهن: مجموع قرارداد بازیکنان: 10,494,000,000 کل قراردادها: 12,824,000,000

ذوب آهن

ذوب آهن

5. فولاد: مجموع قرارداد بازیکنان: 9,590,000,000 کل قراردادها: 12,215,000,000

فولاد

فولاد

6. نفت : مجموع قرارداد بازیکنان: 10,411,000,000 کل قراردادها: 11,719,000,000

نفت

نفت

7. تراکتور: مجموع قرارداد بازیکنان: 8,006,000,000 کل قراردادها: 9,691,000,000

تراکتور

تراکتور

8. ملوان: مجموع قرارداد بازیکنان: 7,135,000,000 کل قراردادها: 9,495,000,000

ملوان

ملوان

9. صبا : مجموع قرارداد بازیکنان: 6,696,000,000 کل قراردادها: 8,373,000,000

صبا

صبا

10. سایپا: مجموع قرارداد بازیکنان: 7,300,000,000 کل قراردادها: 8,350,000,000

سایپا

سایپا

11. گسترش: مجموع قرارداد بازیکنان: 7,065,000,000 کل قراردادها: 7,615,000,000

گسترش

گسترش

12. پدیده: مجموع قرارداد بازیکنان: 6,685,000,000 کل قراردادها: 7,261,000,000

پدیده

پدیده

13. سیاه‌جامگان: مجموع قرارداد بازیکنان: 6,167,000,000 کل قراردادها:6,777,000,000

سیاه جامگان

سیاه جامگان

14. استقلال خوزستان: مجموع قرارداد بازیکنان: 4,350,000,000 کل قراردادها: 5,820,000,000

استقلال خوزستان

استقلال خوزستان

15. استقلال اهواز: مجموع قرارداد بازیکنان: 3,985,000,000 کل قراردادها: 5,235,000,000

استقلال اهواز

استقلال اهواز

16. راه‌آهن: مجموع قرارداد بازیکنان: 3,957,000,000 کل قراردادها: 4,977,000,000

راه آهن

راه آهن

POST A COMMENT.