باراک اوباما

رییس‌جمهور آمریکا دستور رفع تحریم‌های ایران را برای اجرای برجام صادر کرد. اوباما در پیامی به دولتش دستور لغو سریع و مناسب تحریم‌ها را صادر کرد.

باراک اوباما به وزارت‌خانه‌های خزانه‌داری، امور خارجه، تجارت و انرژی دستور داد تا اقدامات لازم مبنی بر لغو تحریم های ایران به عنوان بخشی از توافق هسته‌ای که در ماه ژوییه به دست آمده است را بردارند.

اتحادیه اروپا و آمریکا روز یکشنبه 26 مهرماه در پایان فرصت 90 روزه بررسی برجام در پایتخت‌های کشورهای ایران و 1+5 دستور قانونی لغو تحریم‌ها علیه ایران را صادر کردند. امروز یکشنبه از سوی دو طرف به عنوان (( روز تصویب )) نام گرفت.

به نقل از ایسنا

در زیر متن نامه اوباما قرار دارد:

متن نامه اوباما
متن نامه اوباما

ترجه نامه اوباما

۱۸ اکتبر ۲۰۱۵                                                                                   جهت انتشار فوری

نامه به:                       وزیر امور خارجه

                                  وزیر بازرگانی

                                 نمایندگی تجارت ایالات متحد

                                 وزیر امنیت ملی

                                رییس هیات نظارت سیستم بانک مرکزی

موضوع:                     تفویض وظایف و اختیارات معین به موجب بخش (۱)(b(۲۱۳ قانون کاهش تهدید ایران و حقوق بشر سوریه مصوب ۲۰۱۲

با اختیاری که به من در مقام رییس‌جمهوری به موجب قانون اساسی و قوانین ایالات متحد امریکا، از جمله بخش ۳۰۱ سرفصل ۳ کدنامه‌ی ایالات متحد اعطا شده است، بدین وسیله دستورات زیر را صادر می‌کنم:

به موجب این حکم، وظایف و اختیارات محول شده به رییس‌جمهوری به موجب بخش(۱)(۲۱۳)b‌ ‌«قانون کاهش تهدید ایران و حقوق بشر سوریه مصوب ۲۰۱۲» (TRA یا ترایا) را به وزیر امور خارجه، با برخورداری از مشورت وزرای خزانه‌داری و بازرگانی، و نمایندگی تجاری ایالات متحد، و وزیر امنیت ملی، رییس هیات نظارت سیستم بانک مرکزی و سایر سازمان‌ها در صورت مقتضی، تفویض می‌کنم.

بدین وسیله اختیارات تفویض‌شده به موجب بخش (۱)(۳۹۴)b قانون ترا یا TRA به وزیر امور خارجه، که در نامه‌ی ۱۹ اکتبر ۲۰۱۲ رییس جمهوری تحت عنوان “تفویض وظایف و اختیارات مشخص به موجب ترا یا TRA” آمده است، لغو می‌شود. بقیه‌ی مواد نامه‌ی(۲۰۱۲) رییس جمهوری کماکان معتبر و مجری خواهندماند.

 در این نامه هر ارجاع به مواد هر قانون مرتبط با موضوع این نامه شامل ارجاعات به هر مواد قانونی تصویب شده پس از این که یک‌سان یا عمدتا مشابه چنین موادی است نیز تلقی می‌شود.

به وزیر امور خارجه اجازه و دستور داده می‌شود این نامه را در روزنامه‌ی رسمی دولت فدرال منتشر کند.

باراک اوباما

بارگذاری بیشتر مطالب مرتبط
بارگذاری در کافه لینک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بررسی

کد فراگیر اتباع خارجی

کد فراگیر اتباع خارجی کد فراگیر اتباع خارجی یک شناسه عددی است که به اتباع غیر ایرانی اختصا…