شعر نماز

بـــر در میــکــده از روی نیـــاز آمــــده‌ام پیش اصحاب طریقت به نماز آمده‌ام
از نهــــانخــــانه اســــرار نــــدارم خبــری به در پیرمغـان صــاحب راز آمــده‌ام
از سـر کوی تو رانــدنــد مــرا بــا خــواری با دلی سوخته از بــادیه بــاز آمــده‌ام
صوفی و خرقة خود، زاهد و سجاده خویش من سوی دیر مغــان نغمه نواز آمده‌ام
بــا دلــی غمــزده از دیــر به مسجـد رفتــم به امیدی هِله با سوز و گـداز آمـده‌ام
تــا کنــد پــرتــو رویـت بـه دو عـالم غوغا بر هر ذره به صــد  راز و نیــاز آمده‌ام

 

امام خمینی

لحظه های روشن راز

ای خوش آن لحظه های روشن راز که شکوفا شـــود گــل آواز
پلــک بگشــای ای نسیــــم سحــر تا برآید گــل سپیـده به نـــاز
رهــــروی از قبـیلــــــة عشــــــقم نهراسـم مـن از نشیـب و فراز
به هــوای تــــو ای امیــد بــزرگ! مرغ دل بـاز می کنـد پـــرواز
مـــن سیــه نــامــه ام، گنــه آلـــود مددی ای کریم بنـده نـــواز!
قبلـــه و کعبــه ام تــویی ای دوست دل کجا می کند هوای حجاز
نیسـت مــا را در ایــن ســرای دو در حاصل از عمر غیر اشـک نیـاز
چــاره ســاز تــو ای خـدای کــریم! کرمی کـن مـرا، به وقـت نماز

 

اکبر بهداروند

  

لینک دانلود فایل شعر نماز pdf
بارگذاری بیشتر مطالب مرتبط
بارگذاری در کافه تحقیق

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بررسی

تحقیق فواید و مضرات یک تکنولوژی در محل زندگی

تکنولوژی در کنار فواید خود مضراتی هم دارد در این نوشتار به فواید و مضرات تکنولوژی روشنایی …