ویتگنشتاین
  • برای اصیل بودن کافی است که دروغ نگویی… آغاز اصالت خوب همین است که… نخواهی چیزی باشی که نیستی…

 

  • در منطق هرگز چیز غیر منتظره ای نمی تواند وجود داشته باشد.

 

  • جسم انسان، بهترین تصویر روح اوست.

 

  • محدودیتهای زبان من به معنای محدودیتهای دنیای من است.

 

بارگذاری بیشتر مطالب مرتبط
بارگذاری در سخن بزرگان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بررسی

جملات ماندگار از آنتوان دوسنت اگزوپری

ما باید بتوانیم نشانه‌ها را حتی در دوردست‌ها ببینیم و دریابیم. …