برتولت برشت
  • ریسمان پاره را می توان دوباره گره زد، دوباره دوام می آورد. اما هر چه باشد ریسمان پاره ای است. شاید ما دوباره همدیگر را دیدار کنیم … اما در آنجا که ترکم کردی هرگز دوباره مرا نخواهی یافت!

 

 

  • میان تمام چیزهای قطعی، قطعی ترین شان تردید است …

 

 

  • می گویند:زمانی که داری، بخور، بنوش و شادباش. اما چگونه می توانم بخورم و بیاشامم، هنگامی که می دانم آن چه را که خوردنی است.  از دست گرسنه ای ربوده ام
    و تشنه ای به لیوان آب من محتاج است

 

 

  • آندره آ: بدبخت کشوری که قهرمان ندارد!  گالیله: نه. بدبخت کشوری که احتیاج به قهرمان دارد…!

 

 

  • ریشه اعتقاد از آنجا خشک می شود، که بخواهند تحمیلش کنند …

 

بارگذاری بیشتر مطالب مرتبط
بارگذاری در سخن بزرگان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بررسی

جملات ماندگار از آنتوان دوسنت اگزوپری

ما باید بتوانیم نشانه‌ها را حتی در دوردست‌ها ببینیم و دریابیم. …