اول زمین خلق شد یا آسمان

سوال: در سورۀ بقره آیۀ 29 گفته شده که خداوند ابتدا زمین را آفرید سپس آسمان را، اما در سورۀ نازعات 27-28 گفته شده که خداوند ابتدا آسمان را خلق نمود سپس زمین را خلق کرد. لطفا راجع به این تناقض بین آیات توضیح دهید.

جواب: ابتدا باید این را بیان کنیم که در ترجمۀ آیات ممکن است خطا و اشتباه انجام شود، ولی در متن اصلی قرآن به هیچ عنوان خطا و اشتباهی وجود ندارد.

“ثُمَّ” اغلب در ترجمه ها “سپس” معنی می شود. در صورتی که ثم به معنی “در این هنگام”، “هم زمان”، “با هم”، “یکی هم”، معنی می شود.

در سورۀ نازعات آیۀ 30 “بَعد ذلک”، “بعد از این”- معنی می شود، که منظور در آنجا این است که پوشش زمین را بعد از خلق کائنات انجام داد.

ثم، در ترجمۀ آیات 29 سورۀ بقره و همچنین 11 سورۀ فصلت، “بعد از اینکه” ترجمه شده، در صورتی از معانی دیگر “ثم ” را به کار ببریم، در اصل ترجمه صحیح این آیات را انجام خواهیم داد.

ترجمه صحیح آیه به این شکل است:

“او هر چه بر روی زمین است را برای شما آفرید. او در این هنگام آسمان را آفرید و آن را به صورت هفت آسمان خلق کرد.” (سوره بقره، آیه 29)

  

لینک دانلود فایل اول زمین خلق شد یا آسمان pdf
بارگذاری بیشتر مطالب مرتبط
بارگذاری در کافه تحقیق

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بررسی

تحقیق فواید و مضرات یک تکنولوژی در محل زندگی

تکنولوژی در کنار فواید خود مضراتی هم دارد در این نوشتار به فواید و مضرات تکنولوژی روشنایی …