احادیث ورزشی

1ـ قال رسول الله (ص) : (ان لربک علیکَ حقاً، وانَّ لجسدک علیک حقاً، ولاهلک علیک حقاً)

پیامبر اکرم (ص) فرمودند :

پروردگار بر تو حقی دارد، وبدنت بر تو حقی دارد، وخانواده ات نیز بر تو حقی دارد.

بحار الانوار : 70 / 128

2 ـ قال رسول الله (ص) : (خیر لهو المؤمن السباحة ، وخیر لهو المرأَة المغزل)

پیامبر اکرم (ص) فرمودند :

بهترین سرگرمی برای مرد با ایمان، شنا، وبهترین سرگرمی برای زن با ایمان ریسندگی است.

نهج الفصاحه : 319 / ح 1527

3 ـ قال الإمام علی (ع) :(من یعمل یزدد قوةً ، من یقصر فی العمل یزدد فترة)

حضرت علی (ع) فرمودند :

هر کس کار (بدنی ) کند قوی تر شده ، وهر کس در کار کردن کوتاهی نماید، ضعیف تر خواهد شد .

غرر الحکم : 5 / 204

4 ـ قال الإمام الصادق (ع) : (ولاتسمنوا تسمُّن الخنازیر للذبح)

امام صادق (ع) توصیه فرمودند :

از چاق شدن همانند خوکهایی که برای ذبح نگهداری می شوند ، بپرهیزید.

الکافی : 6 / 270 ، والحیاه : 4 / 206

5 ـ قال الإمام علی (ع) : (یارب ، یارب ، یارب ، قو علی خدمتک جوارحی)

حضرت علی (ع) در فرازی از دعای کمیل عرضه می دارد :

پروردگارا ! پروردگارا ! پروردگارا ! اعضاء وجوارح مرا ، در راه خدمت به خودت، قوی ونیرومند گران.

مفاتیح الجنان ، دعاء کمیل

6 ـ قال الإمام السجاد (ع) : (اللهمَّ اعطنی … الصحة فی الجسم والقوة فی البدن)

امام سجاد (ع) در دعای ابو حمزه ثمالی عرضه می دارد :

خداوندا ! سلامتی در جسم وتوانایی بدنی به من ارزانی فرما !

مفاتیح الجنان، دعاء ابو حمزه ثمالی

7 ـ قال الإمام علی (ع) 🙁 اقوی الناس ، اعظمهم سلطاناً علی نفسه)

حضرت علی (ع) فرمودند :

در بین مردم آن کس از همه قوی تر است که تسلطش بر هوای نفس خویش، بیشتر باشد.

غرر الحکم : 2 / 436

8 ـ قال الإمام علی (ع) : (اقوی الناس من قوی علی غضبه بحلمه)

حضرت علی (ع) فرمودند :

در بین مردم، آن کس از همه توانا تر است که بر فرو نشاندن خود، به واسطه حلم وبردباری اش، توانا باشد.

غرر الحکم : 2 / 435

9 ـ قال رسول الله (ص) : (الخیر معقود بنواصی الخیل الی یوم القیامة)

رسول الله (ص) فرمودند :

خیر وخوبی تا روز قیامت به پیشانی اسب گره زده شده است.

تفسیر مجمع البیان : 4 / 475 ، وتفسیر صافی : 4 / 298

10 ـ قال الإمام الباقر (ع) : (ان رسول الله (ص) سابق بین الخیل، واعطی السوابق من عنده)

امام باقر (ع) فرمود :

رسول خدا (ص)، مسابقه اسب دوانی ترتیب داد وجوایز آن را از مال خویش پرداخت.

وسائل الشیعه : 13 / 351

11 ـ قال الإمام السجاد (ع) : (ان رسول الله (ص) اجری الخیل وجعل سبقها اواقی من فضة)

امام زین العابدین (ع) فرمود :

رسول خدا (ص) در مسابقه اسب دوانی اسب دوانید وجایزه اش را چندین آق [آق نوعی واحد سنجش است وبه معنی یک دوازدهم رطل است](ترجمه منجد الطلاب) از نقره قرار داد.

وسائل الشیعه : 13 / 350

12 ـ قال رسول الله (ص) : (ان الله یحب الرجل القوی)

رسول گرامی اسلام فرمود :

خداوند متعال انسان قوی ونیرومند را دوست دارد.

بحار الانوار : 64 / 184

13 ـ قال رسول الله (ص) : ( طوبی لمن اسلم وکان عیشه کفافاً وقواه شداداً)

پیامبر اکرم (ص) فرمود :

خوشبخت کسی است که اسلام را پذیرفته وبه قدر معاش خود در آمد دارد وقوای بدنش نیرومند است.

بحار الانوار : 72 / 67

14 ـ قال رسول الله (ص) : حق الولد علی والده ان یعلمه الکتابة والسباحة والرمایة وان لا یرزقه الا طیباً وان یزوجه اذا بلغ )

رسول اکرم (ص) فرمود :

حق فرزند (پسر) بر عهده پدرش این است که به او نوشتن، شنا کردن وتیراندازی را آموزش دهد وروزی او را تنها از راه حلال وپاکیزه تهیه نماید.

نهج الفصاحه : 293 / ح 1394

15 ـ قال الإمام الصادق (ع) : (الرمی سهم من سهام الاسلام)

امام جعفر صادق (ع) فرمود :

تیراندازی خود، تیری از تیرهای اسلام است (اگر مسلمانان، تیراندازان خوبی باشند، می توانند بادشمنان اسلام مبارزه کنند ودشمن نیز از آن ها خواهد ترسید وفکر حمله به آنها را به مغز خود راه نخواهد داد).

وسائل الشیعه : 13 / 348

16 ـ قال الإمام علی (ع) : (وسر البردین ، وغور بالناس ورفه فی السیر )

حضرت علی (ع) فرمود :

در بامداد وعصر که هوا خنک است راه پیمایی کن ودر وسط روز که هوا گرم است مردم را (برای استراحت وآسایش) باز دار وآهسته بران (تا ناتوانان نیز بتوانند همراه توانایان بیایند).

نهج البلاغه فیض الاسلام : نامه 12 / 856

17 ـ قال رسول الله (ص) : (الا انَّ القوة الرمی، الا ان القوة الرمی)

پیامبر گرامی اسلام (ص) فرمود :

آگاه باشید (یکی از مصداق های) (قوة) (در آیه : واعدوا لهم ما استطعتم من قوة) همان تیراندازی است، آگاه باشید (قوة) همان تیراندازی است.

بحار الانوار : 103، الحیاه : 5 / 71 به نقل از تفسیر مجمع البیان.

18 ـ قال الإمام علی (ع) : (ثمرة الشجاعة الغیرة)

حضرت علی (ع) فرمود :

غیرت ، ثمره ، وحاصل شجاعت وقهرمانی است.

غرر الحکم : 3 / 328

19 ـ قال رسول الله (ص) : (من ترک الرمی من بعد ما علمه رغبة عنه فانها نعمة کفرها)

کسی که پس از یاد گرفتن تیراندازی، از روی میل ورغبت آن را ترک کند، نعمتی از نعمت های خدا را کفران نموده است.

میزان الحکمه : 4 / 182

20 ـ قال الإمام علی (ع) : (شجاعة الرجل علی قدر همته)

حضرت علی (ع) فرمود :

شجاعت انسان متناسب با همت او ست.

غرر الحکم : 4 / 181

21 ـ قال رسول الله (ص) : (الخیر کله فی السیف وتحت ظل السیف)

پیامبر اکرم (ص) فرمود :

همه خوبی ها در شمشیر وزیر سایه شمشیر است.

تهذیب الاحکام : 6 / کتاب جهاد

22 ـ عن الإمام الصادق (ع) (فی قول الله تعالی (واعدوا لهم ما استطعتم من قوة) قال : سیف وترس )

امام صادق (ع) در تفسیر فرموده خداوند متعال آنچه قوه وتوان دارید برای (مقابله با) آنها مهیّا سازید فرمودند : (منظور از قوه) شمشیر وسپر است.

بحار الانوار : 103 / 191

23 ـ قال رسول الله (ص) : (علیکم بالرمی فانه من خیر لهوکم)

رسول خدا (ص ) فرمود :

به تیراندازی روی آورید، زیرا یکی از بهترین سرگرمی های شما است.

میزان الحکمه : 4 / 183

24 ـ قال رسول الله (ص) : (ان ابواب الجنة تحت ظلال السیوف)

رسول خدا (ص) فرمود :

درهای بهشت زیر سایه شمشیرهاست.

نهج الفصاحه : 115 / ح 576

25 ـ قال الإمام علی (ع) : (واذا قویت فاقو علی طاعة الله ، واذ ضعفت فاضعف عن معصیة الله)

حضرت علی (ع) فرمود :

وهرگاه توانا بودی، بر طاعت وبندگی خدا توانا باش واگر ناتوان بودی از معصیت ونافرمانی خدا ناتوان باش.

نهج البلاغه فیض الاسلام : 1268

26 ـ قال رسول الله (ص) : (علموا ابنائکم السباحة الرمایة)

پیامبر خدا (ص) فرمود :

به پسرانتان شنا وتیراندازی را آموزش دهید .

نهج الفصاحه : 413 / ح 1955

27 ـ قال الإمام علی (ع) : (کل قوی غیر الله سبحانه ضعیف)

حضرت علی (ع) فرمود :

هر نیرومندی جر خداوند سبحان، ضعیف وناتوان است (پس به زوربازو وسایر توانایی هایتان مغرور نشده واز آن سوء استفاده نکنید).

غرر الحکم : 4 / 536

28 ـ قال رسول الله (ص) : ( الهوا والعبوا فانی اکره ان یری فی دینکم غلظة)

رسول خدا (ص) فرمود :

تفریح وبازی کنید زیرا دوست ندارم در دین شما خشونتی دیده شود.

نهج الفصاحه : 105 / ح 531

29 ـ قال الإمام علی (ع) : (ولیکن احب الامور الیک اوسطها فی الحق واعمها فی العدل)

حضرت علی (ع) فرمود :

کاری که باید بیش از هر کار دوست داشته باشی، میانه روی در حق است وهمگانی کردن آن در برابری ودادگری.

نهج البلاغه فیض الاسلام : نامه 53 / 996

30 ـ قال الإمام علی (ع) : (فارح فیه بدنک وروح ظهرک)

حضرت علی (ع) فرمود :

اول شب (قبل از مبارزه) تن ومرکبت را آسوده گذار.

نهج البلاغه فیض الاسلام : وصیت 12 / 856

31 ـ قال الإمام علی (ع) : (لاتقاتلن الا من قاتلک)

حضرت علی (ع) فرمود :

جنگ مکن مگر باکسی که باتو بجنگد.

نهج البلاغه فیض الاسلام ، نامه 12 / 856

32 ـ قال الإمام علی (ع) : (لو تمیزت الاشیاء لکان الصدق مع الشجاعة)

حضرت علی (ع) فرمود :

اگر اشیاء دسته بندی شوند بدون شک صدق وراستی باشجاعت وقهرمانی همراه خواهد بود.

غرر الحکم : 5 / 118

33 ـ ( مر النبی برجلین کان یتصارعان فلم ینکر علیهما ).

پیامبر اکرم (ص) از کنار دو مرد که بایکدیگر کشتی می گرفتند عبور نموده، آنها را سرزنش نکرد.

اولین دانشگاه وآخرین پیامبر 14 / 285

34 ـ قال الإمام علی (ع) : (لاتکن قویاً علی ضعیف)

حضرت علی (ع) فرمود :

برای افراد ضعیف ، قوی مباش (وبه آنها زورگویی وستم مکن).

غرر الحکم : 6 / 436

35 ـ قال رسول الله (ص) : (المؤمن القوی خیر واحب من المؤمن الضعیف)

پیامبر اکرم (ص) فرمودند :

شخص با ایمان قوی ونیرومند از شخص با ایمان ضعیف بهتر ودوست داشتنی تر است.

الاسلام والطب : ص 263

36 ـ عن الإمام الصادق (ع) عن آبائه قال (ع) : (دخل النبی ذات لیلة بیت فاطمة (ع) ومعه الحسن والحسین (ع) فقال لهما النبی (ص) : قوما فاصطرعا . فقاما لیصطرعا ، وقد خرجت فاطمة(صلوات الله علیها) فی بعض خدمتها فدخلت فسمعت النبی (ص) وهو یقول : ایّهنْ یاحسن ! شدّ علی الحسین فاصرعه.

فقالت له : یا ابه واعجباه ، اتشجع هذا علی هذا ؟ تشجع الکبیر علی الصغیر؟

فقال لها : یابنیة، اما ترضین ان اقول انا : یاحسن شد علی الحسین فاصرعه ، وهذا حبیبی جبرئیل یقول : یاحسین شدّ علی الحسن فاصرعه؟ )

امام صادق (ع) به نقل از پدران بزرگوارش می فرماید :

شبی پیامبر گرامی اسلام (ص) به خانه فاطمه (ع) وارد شد . امام حسن وامام حسین (ع) نیز (که در سنین کودکی بودند) به همراه ایشان بودند. آن حضرت خطاب به آن دو فرمود :

بپا خیزید وبایکدیگر کشتی بگیرد.

آنها نیز برخاسته وبه کشتی گرفتن پرداختند حضرت فاطمه (ع) که برای انجام کاری از اتاق خارج شده بود وارد شد ومتوجه شد که پیامبر اکرم (ص) امام حسن (ع) را تشویق نموده ومی فرماید :

حسن ! بپّر ، حسین را محکم بگیر وبه زمین بزن .

با تعجب عرض کرد :

پدر جان ! این بسیار عجیب است که شما حسن را تشویق می کنید تا حسین را شکست دهد ! چگونه شما پسر بزرگتر را تشویق می کنید تا پسر کوچکتر را شکست دهد؟!

پیامبر (ص) در پاسخ فرمود :

دختر جان ! آیا تو راضی نمی شوی من بگویم : (حسن! حسین را به زمین بزن) در حالی که دوستم (جبرئیل) اینجا ایستاده ومی گوید : (ای حسین ! حسن را محکم گرفته وبه زمین بزن) ؟!

بحار الانوار : 103 / 189

37 ـ قال الإمام علی (ع) :(کونا للظالم خصماً وللمظلوم عوناً)

حضرت علی (ع) در وصیت خویش خطاب به امام حسن وامام حسین (ع) فرمود : همواره دشمن ظالم ویاور مظلوم باشید.

نهج البلاغه فیض الاسلام : نامه 47 / 977

38 ـ قال رسول الله (ص) : (لا قوة کغلبة الهوی … ولا قوة کردّ الغضب )

پیامبر اکرم (ص) فرمودند:

هیچ قوه ای همانند غلبه بر هوای نفس .. وهیچ توانی مثل برگرداندن (وفرونشاندن) خشم نیست.

بحار الانوار : 78 / 165

39 ـ (وخرج رسول الله (ص) یوما وقوم یدحون حجراً ، فقال : اشدکم من ملک نفسه عند الغضب )

روزی پیامبر اکرم (ص) از کنار گروهی (از جوانان) عبور کرد که سنگ (بزرگی) را جابجا می کردند، فرمود : قوی ترین شما کسی است که به هنگام خشم وغضب خویش داری کند.

بحار الانوار : 77 / 148 ح 67

40 ـ قال الامام السجاد (ع) : (ان النبی اجری الابل مقبلة من تبوک فسبقت العضباء علیها اسامة فجعل الناس یقولون : سبق رسول الله. ورسول الله یقول : سبق اسامة )

پیامبر اکرم (ص) در مسیر بازگشت از جنگ تبوک (در حالی که بر شتری سوار بود) با اسامه که بر شتری به نام (غضباء) سوار بود مسابقه داد. (غضباء) از شتر پیامبر (ص) پیشی گرفت، مردم تماشاگر فریاد زده و می گفتند :

ـ رسول خدا (ص) برنده شد.

ولی رسول خدا (ص) می فرمود :

ـ اینطور نیست ، بلکه من باختم و اسامه برنده شد.

قال الإمام علي (ع) :(من يعمل يزدد قوةً ، من يقصر في العمل يزدد فترة)

حضرت على (ع) فرمودند :

هر کس کار (بدنى ) کند قوى تر شده ، وهر کس در کار کردن کوتاهى نمايد، ضعيف تر خواهد شد .

غرر الحکم : 5 / 204

 1. قال الإمام الصادق (ع) : (ولاتسمنوا تسمُّن الخنازير للذبح)

امام صادق (ع) توصيه فرمودند :

از چاق شدن همانند خوکهايى که براى ذبح نگهدارى مى شوند ، بپرهيزيد.

الکافى : 6 / 270 ، والحياه : 4 / 206

 1. قال الإمام علي (ع) : (يارب ، يارب ، يارب ، قو على خدمتک جوارحي)

حضرت على (ع) در فرازى از دعاى کميل عرضه مى دارد :

پروردگارا ! پروردگارا ! پروردگارا ! اعضاء وجوارح مرا ، در راه خدمت به خودت، قوى ونيرومند گران.

مفاتيح الجنان ، دعاء کميل

 1. قال الإمام السجاد (ع) : (اللهمَّ اعطني … الصحة في الجسم والقوة في البدن)

امام سجاد (ع) در دعاى ابو حمزه ثمالى عرضه مى دارد :

خداوندا ! سلامتى در جسم وتوانايى بدنى به من ارزانى فرما !

مفاتيح الجنان، دعاء ابو حمزه ثمالى

 1. قال رسول الله (ص) : ( طوبى لمن اسلم وکان عيشه کفافاً وقواه شداداً)

پيامبر اکرم (ص) فرمود :

خوشبخت کسى است که اسلام را پذيرفته وبه قدر معاش خود در آمد دارد وقواى بدنش نيرومند است.

بحار الانوار : 72 / 67

 1. قال رسول الله (ص) : حق الولد على والده ان يعلمه الکتابة والسباحة والرماية وان لا يرزقه الا طيباً وان يزوجه اذا بلغ )

رسول اکرم (ص) فرمود :

حق فرزند (پسر) بر عهده پدرش اين است که به او نوشتن، شنا کردن وتيراندازى را آموزش دهد وروزى او را تنها از راه حلال وپاکيزه تهيه نمايد.

نهج الفصاحه : 293 / ح 1394

 1. قال الإمام علي (ع) : (واذا قويت فاقو على طاعة الله ، واذ ضعفت فاضعف عن معصية الله)

حضرت على (ع) فرمود :

وهرگاه توانا بودى، بر طاعت وبندگى خدا توانا باش واگر ناتوان بودى از معصيت ونافرمانى خدا ناتوان باش.

نهج البلاغه فيض الاسلام : 1268

 1. قال الإمام علي (ع) : (کل قوي غير الله سبحانه ضعيف)

حضرت على (ع) فرمود :

هر نيرومندى جر خداوند سبحان، ضعيف وناتوان است (پس به زوربازو وساير توانايى هايتان مغرور نشده واز آن سوء استفاده نکنيد).

غرر الحکم : 4 / 536

 1. قال رسول الله (ص) : ( الهوا والعبوا فاني اکره ان يرى في دينکم غلظة)

رسول خدا (ص) فرمود :

تفريح وبازى کنيد زيرا دوست ندارم در دين شما خشونتى ديده شود.

نهج الفصاحه : 105 / ح 531

 1. قال رسول الله (ص) : (لا قوة کغلبة الهوى … ولا قوة کردّ الغضب )

پيامبر اکرم (ص) فرمودند:

هيچ قوه اى همانند غلبه بر هواى نفس .. وهيچ توانى مثل برگرداندن (وفرونشاندن) خشم نيست.

بحار الانوار : 78 / 165

  

لینک دانلود فایل احادیث ورزشی pdf
 • تحقیق ادبیات پایداری

  تحقیق ادبیات پایداری

  تحقیق ادبیات پایداری عنوان ادبیات پایداری معمولاً به آثاری اطلاق می‌شود که تحت تأثیر شرایط…
 • تحقیق درباره زبان و ادبیات فارسی

  تحقیق درباره زبان و ادبیات فارسی

  ادبیات و زبان فارسی ادبیات یکی از گونه های هنر است و کلمات ، مصالح و موادی هستند که شاعر و…
 • تحقیق زندگینامه احمد شاملو

  تحقیق زندگینامه احمد شاملو

  احمد شاملو احمد شاملو، شاعر، نویسنده، فرهنگ ‌نویس، ادیب و مترجم ایرانی، در بیست و یکم آذرم…
بارگذاری بیشتر مطالب مرتبط
 • تحقیق ادبیات پایداری

  تحقیق ادبیات پایداری

  تحقیق ادبیات پایداری عنوان ادبیات پایداری معمولاً به آثاری اطلاق می‌شود که تحت تأثیر شرایط…
 • تحقیق درباره زبان و ادبیات فارسی

  تحقیق درباره زبان و ادبیات فارسی

  ادبیات و زبان فارسی ادبیات یکی از گونه های هنر است و کلمات ، مصالح و موادی هستند که شاعر و…
 • تحقیق زندگینامه احمد شاملو

  تحقیق زندگینامه احمد شاملو

  احمد شاملو احمد شاملو، شاعر، نویسنده، فرهنگ ‌نویس، ادیب و مترجم ایرانی، در بیست و یکم آذرم…
بارگذاری در کافه تحقیق

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بررسی

تحقیق ادبیات پایداری

تحقیق ادبیات پایداری عنوان ادبیات پایداری معمولاً به آثاری اطلاق می‌شود که تحت تأثیر شرایط…