۸ ژانویه در تاریخ چه گذشت

رویدادها
  • ۱۷۹۰ – جرج واشنگتن (در تصویر) نخستین سخنرانی وضعیت کشور را در پایتخت موقت آمریکا، نیویورک ایراد کرد.
  • ۱۸۵۱ – نخستین شماره از روزنامه وقایع اتفاقیه در ایران، به کوشش امیرکبیر منتشر شد.
  • ۱۹۱۲ – کنگره ملی آفریقا، حزب حاکم آفریقای جنوبی از زمان سقوط رژیم آپارتاید در این کشور تاسیس شد.
  • ۱۹۱۸ – پیشنهادهای چهارده‌گانه توماس وودرو ویلسون رئیس جمهور ایالات متحده برای دنیای پس از پایان جنگ جهانی اول منتشر شد.

POST A COMMENT.