۱- جنگ ویتنام با آمریکا

جنگ ویتنام  نام مجموعه عملیات و درگیری‌های نظامی‌ای است که از سال ۱۹۵۵ تا ۱۹۷۵ بین نیروهای ویتنام شمالی و جبهه ملی آزادی‌بخش ویتنام جنوبی معروف به «ویت‌کنگ» از یک سو، و نیروهای ویتنام جنوبی و متحدانش به ویژه ایالات متحده آمریکا از سوی دیگر رخ داد.

دولت آمریکا (دوایت آیزنهاور – Dwight D. Eisenhower) حضور آمریکایی در جنگ را به عنوان راهی برای جلوگیری از گسترش و کنترل کمونیسم در ویتنام جنوبی می‌دانست. این قسمتی از استراتژی گسترده‌تر (در سطح جهانی) برای جلوگیری از کمونیسم بود که شامل ایران در ماجرای کودتای ۲۸ مرداد برای جلوگیری از رشد حزب توده نیز می‌شد. با توجه به تئوری دومینو(Domino theory) اگر یک منطقه کمونیستی می‌شد مناطق اطراف را هم به دنبال خودش پایین می‌کشید (بعد از اتحاد جماهیر شوروی، چین، کره شمالی، ویتنام، لائوس …). و سیاست آمریکا کنترل کل ویتنام در دست کمونیسم را غیرقابل قبول می‌دانست. دولت ویتنام شمالی(North Vietnam) و ویت‌کنگ‌ها(Viet Cong) برای اتحاد تحت حکومت کمونیستی می‌جنگیدند. آن‌ها اختلاف را ابتدا جنگ مستعمراتی فقط علیه نیروی‌های استعماری فرانسوی می‌دانستند اما وقتی آمریکا به فرانسه پیوست اختلاف را به جنگ علیه کل دولت ویتنام جنوبی که آن را دولت دست نشانده آمریکا یا عروسک خیمه شب بازی مطرح می‌کردند تغییر دادند.

امروز جمهوری سوسیالیستی ویتنام به نام ویتنام معروف است. از موارد مشابه پیشرفت کمونیسم مربوط به رژیم عرب سوسیالیستی بعث عراق نیز می‌شده است. لازم است ذکر شود که سوسیالیسم دارای تعاریف متعدد قدیم و مدرن و شاخه‌های متنوع است. اما در تعریف مارکسیسم(کارل مارکس) که تفکر ریشه‌ای کمونیسم است، سوسیالیسم را به گذار از نظام سرمایه داری کپیتالیسم به نظام کمونیستی می‌گویند (نیمه کمونیستی). که ظاهراً تعریف قدیم آن می‌باشد.

در جریان جنگ جهانی دوم، هندوچین به تصرف نیروهای ژاپن درآمد و دست نیروهای فرانسه که پیش از آن نیروی مستعمراتی آن منطقه بودند از کشورهای منطقه موقتاً کوتاه شد. با شکست ژاپن در پایان جنگ نیروهای ملی و نیز کمونیست‌های ویتنام استقلال ویتنام را خواستار شدند و در دوم سپتامبر ۱۹۴۵ هوشی مین تشکیل کشور مستقل ویتنام را در هانوی اعلام کرد.

نیروهای فرانسه که از اسارت نیروهای ژاپن درآمده بودند دوباره سعی در کسب سلطه خود در هندوچین و ویتنام کردند. این امر با مقاومت نیروهای ویتنامی (معروف به ویت مین) زیر فرماندهی هوشی مین روبرو شد و جنگ‌های معروف به جنگ اول ویتنام در گرفت.

در سال ۱۹۵۰ رئیس‌جمهور آمریکا ترومن ۳۵ نفر از افراد گروه کمک و مشاوره نظامی را برای آموزش و مشاوره به کمک فرانسه فرستاد تا بتواند سلطه مستعمراتی خود را در ویتنام حفظ کند.

در ۱۹۵۴ نیروهای ویت مین شکست سختی در دین بین فو به نیروهای فرانسه وارد کردند و در نتیجه فرانسه در کنفرانس ژنو به استقلال سه کشور مستعمره خود یعنی کامبوج و لائوس و ویتنام رضایت داد اما در موافقتنامه‌های کنفرانس ژنو ویتنام موقتاً به دو بخش شمالی و جنوبی تقسیم شده بود. هدف ظاهراً آن بود که پس از رای‌گیری از مردم ویتنام تکلیف حکومت در این کشور معلوم شود. حکومت ویتنام جنوبی زیر رهبری نگو دین دیم با تشویق آمریکا از شرکت در مذاکرات مربوط به ترتیبات این رای‌گیری سر باز زد. در همین دوره حکومت ویتنام جنوبی با حمایت آمریکا به سرکوب شدید کمونیست‌ها پرداخت و بسیاری از مردم به اتهام کمونیست بودن اعدام شدند.

برخی از نیروهای ویت مین که در جنوب باقی‌مانده بودند دست به مقاومت مسلحانه علیه حکومت نگو دین دیم زدند و نیروهای ویتنام شمالی نیز پس از مدتی به حمایت از این مبارزات در جنوب پرداختند.

جبهه ملی آزادی بخش ویتنام جنوبی تشکیل شد. حکومت ویتنام جنوبی افراد این جبهه را ویت‌کنگ می‌نامید که کوتاه شده عبارت «کمونیست ویتنامی» (ویت نام کنگ سان – Việt Nam Cộng Sản) به زبان ویتنامی بود.

آرژانتین و بریتانیا

آغاز جنگ

در آوریل ۱۹۸۲ ژنرال هاىآرژانتینى براى دستیابى به شهرت داخلى و خلاصى از گرفتارى هاى اقتصادى وسیاسى کشور بحث لزوم آزادسازى مالویناس را مطرح کردند و بلافاصله با اعزام۱۱ هزار سرباز تکاور (نیروهاى هوادریا) جزیره را اشغال کردند. گمان آنهااین بود که انگلیس به دلیل آنکه دیگر قدرت گذشته را ندارد (در دهه ۷۰انگلیس بخش بزرگى از نبرد ناوها و ناوهاى هواپیمابر بزرگ خود را کنارگذاشت چرا که از عهده مخارج نگهدارى آنها برنمى آمد) بنابراین به مذاکراتسیاسى و اعتراضات دیپلماتیک بسنده مى کند.

اما پاسخ انگلیس کوبنده بود.آنها ابتدا توسط یک زیردریایى اتمى با ۲ اژدر، یک رزمناو آرژانتینى را در۲۵۰ مایلى جنوب فالکلند غرق کردند و سپس به اعزام ۲ ناو عظیم هواپیمابر و۳۰ ناوچه (فریگیت) و رزمناو و ۲۵ ناو نفربر و لجستیکى اقدام کردند در حالىکه زیردریایى هاى اتمى و غیر اتمى نیز همراه آنها بود.

در ۲۵ آوریل۱۹۸۲ هلى کوپترهاى انگلیسى زیردریایى آرژانتینى سانتافه را صدمه زده و آنرا به تسلیم شدن واداشتند. در روز ۲۶ آوریل نیروهاى آرژانتینى مستقر درجزیره جورجیا واقع در شرق فالکلند در اثر آتش شدید ناوهاى انگلیس تسلیمشدند و در ۲ ماه مه زیردریایى انگلیسى کانگورو رزمناو بزرگ آرژانتینىبلگرانو را غرق کرد.

حمله متقابل آرژانتینى ها به ناوگان اصلى انگلیس وناوهاى هواپیمابر آنها بى نتیجه بود و در نتیجه شکست این حمله ناوهاى آرژانتینى به سمت سواحل آرژانتین عقب نشینى کردند.

انگلیسى ها در روزهاى سوم و چهارم ماه مه نیز دو کشتى دیگر آرژانتینى را هدف قرار مى دهند.

ورود نیروى هوایى آرژانتین

ضرباتپى در پى انگلیس به نیروى دریایى آژانتین سبب از گردونه خارج شدن این نیرو شد، حال آنکه خلبانان آژانتینى از ۴ مه با ورود به جنگ صحنه نبرد را تغییردادند.

ابتدا یک سوپر اتاندارد آرژانتینى با پرتاب موشک معروف اگزوستناو بزرگ شفیلد انگلیس را غرق مى کند که در این حادثه ۲۰ انگلیسى کشته مى شوند. در ۱۰ مه ناو گلاسکوى انگلیس مورد اصابت بمب هاى هواپیماىآرژانتینى قرار مى گیرد اما غرق نمى شود. ضربات آژانتینى ها اگرچه سبب کند شدن عملیات دریایى انگلیس مى شود اما آن را متوقف نمى کند و ناوهاى نفربرو لجستیکى انگلیس خود را به سواحل فالکلند مى رسانند تا اقدام به پیاده کردن نیرو کنند.

غرق شدن ۵ ناو انگلیسى

از این زمان به بعد جنگ سرعت بالایى به خود مى گیرد. هواپیماهاى میراژ، سوپر اتاندارد و اى-۴ آرژانتینى با قبول خطر خود را به ارتفاع پایین رسانده و ناوشکن هاى در حال عملیات پیاده کردن نیرو را در هم مى کوبند. ناوهاى گلا مورگان، سرگالاهاد، پلیموتو سر تریسترام مورد اصابت قرار مى گیرند اما این ضربات تأثیرى روى عملیات عظیم انگلیسى ها ندارد. قصد ارتش انگلیس پیاده کردن ۲ تیپ نیرو بود که در۲۱ ماه مه عملى شد و هواپیماهاى عمود پرواز سى هاریر نیز ۲ ناو آرژانتینى که قصد کمک رسانى به نیروهاى آرژانتین را داشتند نابود کردند. اما خلبانان آرژانتینى به بهاى تلفات زیاد حملات خود را ادامه داده و موفق مى شوند باموشک و بمب ناوهاى آروگانت، سر پلیانت را صدمه زده و ناو آردنت را غرق کنند.

در ۲۳ ماه مه آنها ناوچه آنتلوپ انگلیس را نیز با موشک هدایت شونده از ناحیه «پاشنه» مورد اصابت قرار مى دهند. اما در همان روز هلى کوپترهاى لینکس انگلیس نیز ناو عظیم لجستیکى ۱۳ هزار تنى آرژانتین رابا موشک هاى هوا به دریا منهدم مى کنند.

اگرچه آرژانتین در نبرد فالکلند مطمئن بود نبرد را در دریا باخته اما جنگ در هوا و زمین را با شدت ادامه داد و غرق شدن ناوشکن کاونترى در ۲۵ ماه مه رقم تلفات انگلیسى ها رابه غرق یا صدمه جدى براى ۱۱ ناو مى رساند.

  

 • تحقیق ادبیات پایداری

  تحقیق ادبیات پایداری

  تحقیق ادبیات پایداری عنوان ادبیات پایداری معمولاً به آثاری اطلاق می‌شود که تحت تأثیر شرایط…
 • تحقیق درباره زبان و ادبیات فارسی

  تحقیق درباره زبان و ادبیات فارسی

  ادبیات و زبان فارسی ادبیات یکی از گونه های هنر است و کلمات ، مصالح و موادی هستند که شاعر و…
 • تحقیق زندگینامه احمد شاملو

  تحقیق زندگینامه احمد شاملو

  احمد شاملو احمد شاملو، شاعر، نویسنده، فرهنگ ‌نویس، ادیب و مترجم ایرانی، در بیست و یکم آذرم…
بارگذاری بیشتر مطالب مرتبط
 • تحقیق ادبیات پایداری

  تحقیق ادبیات پایداری

  تحقیق ادبیات پایداری عنوان ادبیات پایداری معمولاً به آثاری اطلاق می‌شود که تحت تأثیر شرایط…
 • تحقیق درباره زبان و ادبیات فارسی

  تحقیق درباره زبان و ادبیات فارسی

  ادبیات و زبان فارسی ادبیات یکی از گونه های هنر است و کلمات ، مصالح و موادی هستند که شاعر و…
 • تحقیق زندگینامه احمد شاملو

  تحقیق زندگینامه احمد شاملو

  احمد شاملو احمد شاملو، شاعر، نویسنده، فرهنگ ‌نویس، ادیب و مترجم ایرانی، در بیست و یکم آذرم…
بارگذاری در کافه تحقیق

۱۸ نظرات

 1. ناشناس

  ۱۳۹۶-۰۸-۱۸ at ۶:۵۹ ب.ظ

  کدومش روباید بنویسیم مهم تینش—-

  پاسخ

 2. مهدی

  ۱۳۹۵-۰۷-۲۴ at ۵:۴۹ ب.ظ

  با سلام فایل pdf برای من دانلود نمیشه و خطای پشتیبانی نمیشود را نشون میده لطفا راهنمایی کنید

  پاسخ

  • سجاد سیف

   ۱۳۹۵-۰۸-۰۱ at ۲:۲۳ ب.ظ

   با سلام فایل تست شده و مشکلی ندارد
   درصورت ادامه مشکل مرورگرتان را عوض کنید

   1
   7

   پاسخ

 3. فردوس

  ۱۳۹۴-۰۹-۰۱ at ۸:۴۰ ق.ظ

  خسته نباشید خیلی سایت ها رو گشتم برای همچین مطلبی و فقط سایت شما جامه و کامل بود ممنون

  4
  3

  پاسخ

  • سجاد سیف

   ۱۳۹۴-۰۹-۰۱ at ۱۰:۰۵ ق.ظ

   ممنونم از توجه شما

   1
   7

   پاسخ

 4. غزاله

  ۱۳۹۴-۰۸-۲۹ at ۱۱:۱۵ ق.ظ

  خیلییییی خیلیییی ممنونم بین این همه سایت فقط سایت شما مطالب مورد نظرمو داشت ممنون

  4
  4

  پاسخ

  • سجاد سیف

   ۱۳۹۴-۰۸-۲۹ at ۷:۱۸ ب.ظ

   باعث افتخاره که مورد پذیرش شما قرار گرفت

   3
   7

   پاسخ

 5. Mahta

  ۱۳۹۴-۰۸-۲۳ at ۸:۳۹ ب.ظ

  Mrc khob bod?

  1
  5

  پاسخ

 6. ساسای

  ۱۳۹۴-۰۸-۱۳ at ۹:۳۸ ب.ظ

  یعنی نمیدونم اگر این مطلب نبود باید چکار می کردم ولی به وبلاگ ماهم سری بزنید
  sasay.blogsky.com

  پاسخ

  • سجاد سیف

   ۱۳۹۴-۰۸-۱۳ at ۹:۵۴ ب.ظ

   باعث افتخاره مطلب بدردتون خورده

   پاسخ

 7. رضا

  ۱۳۹۴-۰۸-۱۱ at ۷:۲۲ ب.ظ

  ممنون واقعا به دردم خورد واسه تحقیق لازم بود مر۳۰

  1
  6

  پاسخ

  • صابر

   ۱۳۹۴-۰۸-۱۱ at ۷:۲۵ ب.ظ

   باعث افتخاره که از مطالب سایت استفاده می کنید.

   3
   6

   پاسخ

 8. نفس

  ۱۳۹۴-۰۷-۲۷ at ۸:۲۲ ب.ظ

  خیلی خوب بود..
  ممنون

  1
  6

  پاسخ

  • سجاد سیف

   ۱۳۹۴-۰۷-۲۸ at ۱۱:۱۵ ق.ظ

   ممنون از شما دوست گرامی بابت انتخاب کافه لینک

   1
   6

   پاسخ

 9. آریا حقیقی

  ۱۳۹۴-۰۷-۲۶ at ۱۰:۱۳ ب.ظ

  مرسی،مطلب مفید بود.

  پاسخ

  • سجاد سیف

   ۱۳۹۴-۰۷-۲۶ at ۱۰:۲۳ ب.ظ

   باعث افتخاره که مطالبمون بدردتون میخوره

   پاسخ

 10. m

  ۱۳۹۴-۰۷-۲۶ at ۲:۵۳ ب.ظ

  خوب بود استفاده کردم

  1
  4

  پاسخ

  • سجاد سیف

   ۱۳۹۴-۰۷-۲۶ at ۴:۰۰ ب.ظ

   باعث افتخاره که مطالبمون بدردتون میخوره 🙂

   پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بررسی

تحقیق ادبیات پایداری

تحقیق ادبیات پایداری عنوان ادبیات پایداری معمولاً به آثاری اطلاق می‌شود که تحت تأثیر شرایط…