نقش قرآن در زندگي ما

 (( ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ))

ستايش خداي را، ستوده صفات1، که قرآن را بر اساس علم2، مانند کتب پيشين آسماني با آيات روشن3، بر بنده ي خود نازل کرد تا را از باطل جدا کند4، و به راهي که از همه راهها مستقيم تر است هدايت فرمايد5، چرا در اين کتاب تفکر نمي کنيد6! پيرو آن شويد و پرهيزگاري کنيد7.

قرآن چراغي است که روشني آن فرو نمي نشيند،چشمه زاينده اي است که واردين از آن نمي کاهد، نشانه هايي است که روندگان بي آنها راه نمي يابند،دليل کسي است که به آن سخن گويد، فيروزي کسي است که آن را حجت آورد، نگهدارنده کسي است که به آن عمل کند،سپر کسي است که به آن بگرود،دانايي کسي است که در گوش دارد،همانا قرآن کان ايمان و کانون آن،سنگ هاي بناي اسلام وپايه آن،ميدان هاي حق و راه هاي آن ميباشد8.

( بار خدايا ما را از کساني قرار ده که به ريسمان فرآن چنگ ميزنند،و در فهم متشابهاتش به پناه گاه محکم و استوارش پناه مي برند، و در سايه بال آن آرام مي گيرند، و به روشني بامدادش راه مي يابد، و به درخشيدن روشنايي آن اقتدا مي کنند، و از چراغ آن چراغ مي افروزند، هدايت و رستگازي را در غير آن نمي طلبند9)

نقش قرآن در زندگي ما

موضوعي که در اين مقاله به آن خواهيم پرداخت نقش قرآن در زندگي ما انسان هاست و رهنمودهاي که اين کتاب بزرگ در هدايت ما به آن پرداخته است.گرچه حضور يافتن در خلوت قرآن و کشف راز و رموزهاي آن، کار هرکسي نيست و اين امر در اختيار خاصان درگاه الهي است که از سرچشمه عصمت آب نوشيده اند اما نمي توان دست روي دست گذاشت بايد جان و دلمان را با قطره اي زلال از جاري قرآن نوازش داد هر کس مطابق استعدادها و بهره هاي الهي که در وجودش نهفته است مي تواند در دريايي معرفت قرآن شنا کند و به قدر ظرفيت از آن برخوردار گردد.

           آب کم جو تشنگي آور بدست                                     تا بجوشد آبت از بالا و پست

همنشيني با قرآن و گوش جان سپردن به نواي آن، معرفت و بصيرت انسان را بالا مي برد و سبب مي شود که انسان از آيات دلنواز بهره گيرد و در فضاي عطرآگين قرآني نفس بکشد.

مهمترين نقشي که قرآن توانسته با آن عظمتش در زندگي ما داشته باشد ايجاد صبر در برابر سختي ها و مشکلاتي است که روزمره با آن مواجه مي گرديم و چه بسيار موانعي که با حضور قرآن از سرراه برداشته شده اند. اگر علي(ع) 25 سال سکوت کرددر حالي که ولايت حق مسلم او بودتنها بخاطر کلام خدا بود،که مي فرمايد: فاصبران وعدالله حق ولايسخنک الذين لا يوقنون، يعني صبر کن، وعده ي خدا وعده اي است راستين،گفتاري اين گروه ترا از مسيري که در پيش داري بيرون نبرد.

و ام بحثي ديگر که توجه به آن بايد در راس تاثيرگذاري قرآن بر دل و جان انسان ها قرر بگيرد نقش هدايتگري و روشن فکري فرآن مي باشد.اگر استعدادهاي بالقوه اي در ساختار وجودي انسان ها به وديعت نهاده شده است به صورت صحيحي پرورش يابد مي تواند انسان را به هدف والاي که براي آن آفريده شده،سوق دهد. هدفي که جز کمال و معرفت چيز ديگري بدنبال نخواهد داشت. با تامل در آيات قرآن کريم در مي يابيم که وسيله هدايت انسان ها پيامبراني بودند که از سوي خدا انتخاب ميشدند. و با گفتار و اعمال خويش آنها را به سوي خدا پرستي دعوت مي کردند. بصيرت يعني بينش درست و درک صحيح و قرآن اين کتاب اعجازگر بينش انسان را نافذ و تند مي کند و به او توانايي فهم درست و درک حقايق عالم را ارزاني مي دارد.انساني که با هدايت قرآن گام برمي دارد، در تفرات و انديشه ها و همچنين تصميم گيري هاي خود دچار اشتباه و انحراف نمي شوند.

« هذا بصائر من ربکم و هدي ورحمه لقوم يومنون»

اين بصيرت هايي از جانب پروردگارتان مي باشد هدايت و رحمتي است براي قومي که ايمان آورده اند.(عقل)و(عاطفه)به عنوان دو عامل نيرومند،انسان را به حرکت و تلاش وادار مي سازد وبه او منعا و مفهوم مي دهند و او را در “انتخاب”و”سازندگي” که دو خصيصه مهم انساني است کمک مي کنند.اگر اين دو نيرو از انسان گرفته شود به موجودي بي خاصيت نبديل مي شود که فرقي ميان او و جماد نيست.

انسان با عقل انتخاب مي کند و با عاطفه مي سازد.قرآن اين هدايتگر بي همتا به اين موضوع نيز توجه داشته و در مباحث توحيدو خداشناسي علاوه بر استدلالات عقلي از راه احساس و عاطفه وارد شده و با برقراري پيوندهاي عاطفي ميان خود و مردم در انها ايماني بوجود آورده است که حاضرند همه چيز خود را آن فدا کنند.يکي ديگر از نقش هايي که قرآن بر روح زندگي ما داشته و دارد و خواهد داشت شفا و رحمت است.آنجا که درمانده و خسته، نااميد و پريشان در خود مي شکنيم قرآن در برابر چشمان ما ورق مي خورد و دلهايمان را به سوي خود معطوف مي دارد.

آيه هايي که در آن خداوند باب سخن را با گشوده و چه رحمتي بالاتر ازآن که خداوند با ما سخن بگويد.و اما مهمترين تاثيري که قرآن بر زندگي ما مي تواند داشته باشد و تمام نقش هاي ديگران را تحت پوشش قرار دهد يادآوري قيامت و معاد و سرانجام مومنان و کافران مي باشد. چه بسيار انسان هاي که يا تفکر و تامل در آيات اين کتاب بزرگ راه خويش را يافته و به سوي صراط مستقيم رهنمون گشته اند.

و چه بسيار انسان هاي که با خواندن، و غرق گشتن در معاني سوره هاي اين کتاب مقدس دست از گناه شسته و با يادآوري روز قيامت درون را جلا داده اند. و چه بسيار مومناني که براي تعليم و تربيت فرزندان خود از قرآن شروع کرده اند و در سايه اي کلام روشنگر و پيروي از دستور العمل هاي آن صالحاني تقديم جامعه نموده اند.

حضرت باقر(ع) مي فرمايد:بدرستيکه خداوند فروگذار نکرده است چيزي را که امت اسلام تا روز قيامت محتاج آن بشود مگر آنکه در قرآن آن را بيان فرموده است.

امام خميني(رضوان الله تعالي عليه) قرآن را کتابي انسان ساز معرفي کرده و آن سدي در برابر بيگانگان برشمرده است.به راستي اين بزرگ مرد تاريخ قرآن را چگونه دريافته است که تعاليمش را انسان ساز ناميده است. آيا اين قرآن هماننيست که دشمنان اسلام آن را سحر و جادو خواندند ولي تاکنون نتوانسته اند حتي جمله اي بياورند که با يک آيه آن برابر باشد! آيا اين قرآن همان کتابي نيست که پيامبر در فضيلت آن فرمودنند ((من و کتاب و اهل بيتم اول کسي هستيم که وارد مي شويم بر عزيز جبار پس از ما امت من وارد شوند، پس از پپان سوال کنم که جه کرديد با کتاب خدا و اهل بيت من)).

قرآن باب معرفت الله است. هرکس مي خواهد خدا را بشناسد،هرکس مي خواهد بداند از کجا آمده و به کجا خواهد رفت.هر کس مي خواهد  از خودبيني و بزرگ بيني به دور باشد بايد سراغ قرآن اين کتاب روشن الهي برود. از او مدد گيرد، در آياتش تفکر نمايد. قرآن سفره اي است گسترده شده براي همه طبقات، يعني يک زباني دارد که اين زبان هم زبان عامه مردم است و هم زبان فلاسفه و هم زبان عرفاني اصطلاحي است و هم زبان اهل معرفت. قرآن يک رحمتي است براي همه ي بشر و پيغمبر اسلام يک رحمتي است براي عالمين که در همه امور رحمت است. حال که رحمت در خانه ي ما زده است، چگونه آن را از خود دور سازيم.  اما تقويت اراده و مختار بودن انسان در پذيرش حق و باطل از ديد قرآن اينگونه بيان مي شود ((و اگر پروردگار تو اراده مي کرد قطعا هر که در روي زمين است همه آنها يکسر ايمان مي آوردند آيا پس تو، به زور وادار مي کني که مومن باشند!)) عجيب آنجاست که آيه هاي روشن قرآن با بيان شيوا و گوش نواز خود وجدان و قلب را آشفته و منفعل مي کند و آنگاه برروي خرد اثر مي کذارد.پس چه خوب است قرآن را فرا گيريم و تنها به خواندن آن اکتفا نکنيم. قرآني که به تمام جنبه هاي زندگي ما توجه داشته است، اسرار غيب را نيز بيان فرموده تا هشداري باشد براي ما و روح خود را با آهنگ دلنوازش صيقل دهيم.

پي نوشت ها:

1.فصلت42

2.اعراف152

3.حج16

  4.فرقان1

  5.اسراء9

 1. نساء
 2. انعام
 3. نهج البلاغه،خطبه189
 4. صحيفه سجاديه،دعاي42

 

لینک دانلود فایل  نقش قرآن در زندگي ما pdf
 • تحقیق ادبیات پایداری

  تحقیق ادبیات پایداری

  تحقیق ادبیات پایداری عنوان ادبیات پایداری معمولاً به آثاری اطلاق می‌شود که تحت تأثیر شرایط…
 • تحقیق درباره زبان و ادبیات فارسی

  تحقیق درباره زبان و ادبیات فارسی

  ادبیات و زبان فارسی ادبیات یکی از گونه های هنر است و کلمات ، مصالح و موادی هستند که شاعر و…
 • تحقیق زندگینامه احمد شاملو

  تحقیق زندگینامه احمد شاملو

  احمد شاملو احمد شاملو، شاعر، نویسنده، فرهنگ ‌نویس، ادیب و مترجم ایرانی، در بیست و یکم آذرم…
بارگذاری بیشتر مطالب مرتبط
 • تحقیق ادبیات پایداری

  تحقیق ادبیات پایداری

  تحقیق ادبیات پایداری عنوان ادبیات پایداری معمولاً به آثاری اطلاق می‌شود که تحت تأثیر شرایط…
 • تحقیق درباره زبان و ادبیات فارسی

  تحقیق درباره زبان و ادبیات فارسی

  ادبیات و زبان فارسی ادبیات یکی از گونه های هنر است و کلمات ، مصالح و موادی هستند که شاعر و…
 • تحقیق زندگینامه احمد شاملو

  تحقیق زندگینامه احمد شاملو

  احمد شاملو احمد شاملو، شاعر، نویسنده، فرهنگ ‌نویس، ادیب و مترجم ایرانی، در بیست و یکم آذرم…
بارگذاری در کافه تحقیق

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بررسی

تحقیق ادبیات پایداری

تحقیق ادبیات پایداری عنوان ادبیات پایداری معمولاً به آثاری اطلاق می‌شود که تحت تأثیر شرایط…