الکساندر گراهامبل

  • «آقای واتسون- بیا اینجا- می‌خوام ببینمت.»
    • اولین مکالمهٔ تلفنی (۱۰ مارس ۱۸۷۶)

 

  • «قبل از هر چیز دیگر، آمادگی کلید موفقیت است.»

 

  • «تمام افکارت را روی کاری که در حال انجامش هستی متمرکز کن، اشعهٔ آفتاب هم بدون متمرکز شدن نمی‌تواند بسوزاند.»

 

  • «یک انسان، به عنوان یک قاعده کلی، وابستگی بسیار کمی به آنچه که با آن به دنیا آمده است دارد- انسان چیزی می‌شود که خودش آن راساخته است.»
  • «شما نمی‌توانید با فشار ایدهٔ ای بسازید. ایده‌هایی موفق نتیجه رشد آهسته هستند. ایده‌ها در یک روز به کمال نمی‌رسند، مهم نیست که چقدر مطالعه بر روی آنها انجام گرفته است.»
بارگذاری بیشتر مطالب مرتبط
بارگذاری در سخن بزرگان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بررسی

جملات ماندگار از آنتوان دوسنت اگزوپری

ما باید بتوانیم نشانه‌ها را حتی در دوردست‌ها ببینیم و دریابیم. …