فهرست
مقدمه     ۱
چند نکته مهم قبل از ازدواج     ۲
وظایف مرد و زن در ازدواج       ۵
چند نکته مهم در روابط زناشویی       ۶
ازدواج یا معامله        ۷
با فرد هم پایه و همتای خود ازدواج کنید        ۸
تردید در انتخاب همسر        ۹
رشد و پیشرفت پایاپای       ۹
رازهای شگفت آور ؛ ازدواج موفق و ناموفق        ۱۰
بیاییم صمیمی تر شویم           ۱۲
ازدواج موفق به چند عامل وابسته است ؟          ۱۴
با اختلافات خانوادگی چه باید کرد ؟               ۱۴
طلاق توافقی ، غفلت یا صداقت ؟              ۱۵
آمار طلاق روز به روز افزایش می یابد ، چرا ؟             ۱۵
عوامل موثر در طلاق               ۱۶

 

چند نکته مهم قبل از ازدواج

اساس و رکن اصلی نهاد مقدس خانواده ازدواج است . ازدواج نیاز و خواست طبیعی و زیستی زن ومرد  است ، که در چهار چوب قرار دادی ، حقوقی و شرعی صورت می پذیرد . ازدواج بر پایه اهدافی چون تولید و بقای نسل ، پیروی از قانون طبیعت و فطرت ، پاسخ به سنت الهی ، رشد و تکامل ، سکون و آرامش و رحمت و مودت و به تعبیر زیبای قرآنی حفظ صیانت وجود ، عفت و تقوا و پرورش عاطفه و انسانیت شکل می گیرد . اما پرسش اینجا است که شرایط مناسب برای ازدواج طرفین و مسئوولیت های آنان برای پذیرش این امر خطیر چیست ؟ در همین راستا به این چهار اصل توجه نمود :

۱ .

علم مرد بیش از زن باشد .

۲ .

ثروت و دارایی مرد بیش از زن باشد .

۳ .

هر دو قدرت باروری داشته باشند .

۴ .

سن مرد ۴ تا ۶ سال بیش از زن باشد .

به اعتقاد روانشناسان ازدواج پدیده ای است حاصل از داد و ستد بین فرهنگ و قواعد اعتقادی و اجتماعی با طبیعت و کشش های زیستی و جنسی که در عوامل و عناصر متعدد اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جامعه ریشه دارد . به همین دلیل ازدواج در میان همه ملل و اقوام و تمام زمانها و مکانها وجود داشته است ، تا جایی که همه مکاتب و ادیان الهی به ویژه مکتب اسلام ، بر آن صحنه نهاده و پیروان خود را بر این امر مهم ترغیب و تشویق نموده است و حتی در اصل دهم قانون اساسی آمده است که از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است ، همه قوانین و مقررات و برنامه های مربوط باید درجهت آسان کردن تشکیل خانواده ، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانواده بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد ، از دیدگاه زیستی و روانشناسی و جامعه شناختی ازدواج برای جوانان که از نظر سنی در اصلی ترین مرحله رشد و تکامل خود هستند یک ضرورت نیاز و حق مسلم است . انسان در طول زندگی خود الزاما باید انتخاب ها و تصمیمات مهمی را اتخاذ نماید که سرنوشت حال و آینده او گاه بستگی تمام به این انتخاب ها و تصمیمات دارد از جمله این تصمیمات انتخاب رشد تحصیلی ، انتخاب شغل و حرفه برای تمام عمر ، انتخاب همسر و …… است . روانشناسان بر این اعتقاد هستند که از مجموع این تصمیمات امر ازدواج مستلزم اندیشیدن عمیق و بررسی و تامل همه جانبه است . ازدواج اهداف و نیازهای بی شماری را تحمیل می کند که ازجمله آنها می توان به تامین نیازهای زیستی ، جنسی ، روانی ، اجتماعی ، اقتصادی و تداوم و بقای نسل اشاره کرد زندگی مشترک زن و مرد اهداف عالی تری را نیز دنبال می کند که رشد ، تکامل و سلامت روان فردی و اجتماعی و تکامل زن و مرد در کنار یکدیگر است . تقویت روحیه ی همکاری و تقسیم کار ، تربیت و پرورش فرزندان نیکو و صالح ، گسترش روابط انسانی مطلوب سرشار از مهر و عطوفت و درنهایت انتقال این نیکویی ها از خانواده به جامعه است . لازمه رسیدن به اهداف تنها ویژگی های بلوغ جنسی و جسمانی نیست ، بلکه ملاک های دیگری ، چون بلوغ روانی ، اجتماعی و اخلاقی ، شناخت زن و مرد از خود و یکدیگر ، آگاهی از مسئوولیت های و تعهدات فردی و اجتماعی درایفای نقش زن و مرد درزندگی زناشویی و بالاخره برگزیدن ملاک های صحیح و اصولی در انتخاب همسر نیز شرط است و در تمام این موارد ، جوان با آگاهی و دانش لازم ، به احساس مسوولیت جدی و اقدام آگاهانه و مسوولانه نیاز مبرم دارد . بنابراین اگرنهاد مقدس خانواده که درعین کوچکی اصلی ترین نهاد جامعه است ، بر پایه های سنجیده و معقول بنا نشود ، هرگز نمی تواند جوان را در نیل به اهداف ذکر شده یاری کند . یکی از مسئولیت های مهم جوان در امر ازدواج آن است که از هدف های ناپایدار که تزلزل آن هدف ها بنیان خانواده را آسیب پذیر می سازد ، اجتناب و دوری ورزد ، مانند ازدواج بر مبنای هوس ، عشق های زودگذر و زیبایی و یا درنظر گرفتن مال و مقام و یا از روی ترحم و لطف و یا بی توجهی به اصالت خانوادگی …….. که هریک در سایه تندباد حادثه ای زوال پذیر خواهد بود . تکلیف امر خطیر ازدواج ، مانند تکالیف دیگر به آگاهی ، اطلاعات و دانش ویژه نیازمند است .  ضروری است که جوان قبل از ازدواج به این دانش و آگاهی مجهز گردد تا بتواند آگاهانه و مسوولانه به یکی از مهم ترین و اساسی ترین تصمیمات خود جامه عمل بپوشاند .

۱ . بلوغ :

منظور رشد جسمانی و رشد جنسی ، همراه با قابلیت های روانی – اجتماعی است . بلوغ روانی و پس از آن بلوغ اجتماعی معمولا ۳ تا ۵ سال – با توجه به اصل تفاوت های فردی – پس از بلوغ جسمانی ظاهر می شود . از این زمان نوجوان به تدریج از گرایش های خود شیفتگی و ماجراهای عاشقانه به آرامش و ثبات نسبی نایل می شود . درنتیجه بلوغ اجتماعی ، رویاهای آرمانی و عاشقانه جای خود را به نگرش های واقع بینانه می دهد . جوان به ادامه تحصیل ، انتخاب شغل و استقلال ذاتی می اندیشد و در پایان این مرحله به تدریج درباره ی ازدواج و سپس اقدام به آن فکر می کند .

۲ . انگیزه و هدف :

داشتن انگیزه برای ازدواج یک ضرورت است و نباید فردی را که انگیزه ای برای ازدواج ندارد ، به زور یا از روی مصلحت وادار به ازدواج کرد ، البته می توان با دادن آگاهی های لازم به فرد زمینه مناسب و مساعدی را برای ایجاد انگیزه در وی فراهم کرد . کمک به جوان در پردازش انتظارات و توقعات واقع بینانه نسبت به ازدواج و اهداف مقدس آن در این زمینه کمک موثری خواهد بود . اطلاعات و دانش درباره خود و همسر آینده ، شناخت نقاط مثبت و نقاط ضعف ، آگاهی درباره روانشناسی زن و مرد ، ویژگی های فیزیکی ، روانی ، اجتماعی ، شناسایی آگاهی و توانایی ها و قابلیت های یکدیگر ، آگاهی از وظایف ، تکالیف و کارکردهای زن و مرد در زندگی مشترک و توجه به اهمیت این قضیه در حل بحران هویت از جمله مواردی است که انسان ها در شروع زندگی مشترک بایستی در نظر بگیرند . به طور کلی باید گفت ویژگی های شخصیتی مرد و زن ، عادات ، نگرش ها ، ارزش ها ، افکار و اندیشه های آنان ، همگی عناصر مهمی در توفیق زندگی زناشویی زن و مرد هستند و شناخت و پذیرش این ویژگی ها ، نقش مهم و موثری در دوام و بقای زندگی مشترک آنها بازی می کند .

 

وظایف مرد و زن در ازدواج :
۱ .

دوره ی برقراری عهد و پیمان ازدواج که همان محرمیت و عقد شرعی و دوره ی نامزدی است .

۲ .

دوره ی شروع ازدواج .

۳ .

دوران اولیه ازدواج که به ماه ها و سال اول ازدواج اطلاق می شود .

نکته مهم در این طبقه بندی آن است که اجرای نقش های فردی و مشترک زوجین در دوره اول و دوم یعنی دوران نامزدی و شروع ازدواج پایه و اساس واحد خانواده را درآینده تشکیل می دهند و تجربه ثابت کرده است که زوج هایی که حتی پس از ۲۰ – ۲۵ سال زندگی مشترک با یکدیگر دچار مشکل می شوند ، ریشه ی اختلافاتشان در حقیقت به دوره ی نامزدی و یا آغاز ازدواج برمی گردد .

۳ . آشنایی و شناخت :

ازموارد دیگر که در امر ازدواج بسیار با اهمیت است آشنایی و شناخت ملاک و معیارهای ازدواج می باشد . منظوراز ملاک های ازدواج توجه به متغیرها و عواملی است که موجب تفاهم هرچه بیشتر میان دو زوج شده و ادامه و دوام زندگی زناشویی را برای طرفین میسر می سازد .

۴ . تناسب سنی و تحصیلات :

طبق تحقیقات انجام گرفته در ایران ، سن ازدواج برای خانمها ۱۸ تا ۲۵ سال و برای آقایان سن ۲۴ تا ۲۸ سالگی برآورد شده است . این ارقام به دیدگاه های روانشناسان خانواده بسیار نزدیک است . روانشناسان خانواده با توجه به ویژگی های بلوغ روانی و اجتماعی فاصله ی سنی زوجین را ۴ تا ۶ سال درنظر گرفته اند . تناسب تحصیلات نیز می تواند زمینه های مشترک فکر و تبادل نظر را میان دو زوج فراهم کند . تشابهات خانوادگی در ابعاد اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی بسیار حائز اهمیت است ، زیرا زمینه اعتقادات و دینداری دو زوج در بستر خانواده پرورش یافته است . تشابهات شخصیتی و ویژگی های رفتاری از دیگر ملاک های ازدواج و انتخاب همسر تلقی می شود ، متاسفانه در جامعه ما بسیاری از جوانان و به ویژه خانواده های آنان در ازدواج بیشتر به ملاک ها و عوامل مادی و صوری که تضمین کننده یک ازدواج موفق نیست ، تکیه و تاکید دارند .

اما آنجه که می تواند ضامن زندگی زناشویی باشد ، مساله شناخت زن و مرد از یکدیگر و خانواده هایشان و سپس اعتقادات ارزشها و از همه مهم تر اخلاق طرفین است . دراهمیت اخلاق همین نکته بس است که اگرتمام قوانین و مقررات مربوط به ازدواج تغییر کند مادامی که اخلاق حاکم بر زندگی زناشویی نشود ، هیچ یک از این قوانین ضمانت اجرایی نخواهد داشت . مطالعات انجام شده در این زمینه نشان می دهد که مهم ترین عوامل ناکامی درزندگی زناشویی ، نداشتن شناخت کافی زن ومرد از یکدیگر ، زمینه های تربیتی ، پرورشی آنان در خانواده ، هماهنگ نبودن آنها در انگیزه ازدواج و اهداف مربوط به آن و نداشتن تشابهات اعتقادی ، اخلاقی ، فرهنگی و خانوادگی است . بنابراین ارگانها و نهادهای جامعه اسلامی مانند آموزش و پرورش ، دانشگاه ها ، شورای عالی جوانان و ………. که مسایل نوجوانان و جوانان را در راس وظیفه و مسوولیت اساسی خود می دانند ، باید به موازات اندیشیدن درباره ی ایجاد تسهیلات لازم برای امر ازدواج درابعاد مادی مانند اشتغال ، اعطای وام طولانی مدت ازدواج و تهیه و تدارک مسکن ارزان قیمت ، برای جوانان ، آگاهی بیشتر و کامل تری در امر ازدواج و انتخاب همسر به جوانان بدهند . در حاشیه مطالب ذکر شده ، یکی از اصول ازدواج ، شیربها است که نظر خوانندگان را به این امر مهم معطوف می دارم .

چند نکته مهم در روابط زناشویی :
۱ .

منبع مهم ارضای عاطفی مرد واکنش محبت آمیزی است که همسرش در قبال او نشان می دهد

۲ .

راز ارضای مرد این است که زن ها بیاموزند به کمک احساسات خود و نه لزوما با خدماتی که ارایه می دهند به او محبت کنند .

۳ .

اگر زن احساس کند به او توجه نمی شود ، و اگر احساس کند او را درک نمی کنند و به خواسته هایشان بها و ارج نمی دهند ، نمی تواند دوستی را تجربه کند و بعید و دور از انتظار نیست که رنج هایش بیشتر و بیشتر شود .

۴ .

موقعی که زنی احساسات محبت آمیز همسرش را درک نکند ، مجبور است که انرژی خود را صرف التیام احساسات منفی مانند رنجش – احساس اجحاف – مورد توجه نبودن کند و مطمئنا کار بیشتری نخواهد داشت .

۵ .

وقتی زن ناراحت است می خواهد که سخن او را بشنوند و او را درک کنند . بدون توجه به نیازهای متفاوت زن و مرد ، مرد متحیر می ماند که چرا تلاش های او به جایی نمی رسد .

۶ .

مرد می تواند با صحبت کردن با زن به سخنان همسرش گوش دهد .

۷ .

زن باید بتواند احساسات خود را به طرز دوستانه و محبت آمیز مطرح نماید . امید است جوانان مطالبی را که بیان شده مد نظر داشته باشند و در زندگی مشترکشان پیاده نمایند ، و هردو زوج باید از خود مایه بگذارند تا زندگی شیرینی در پیش داشته باشند و فرزندان نیکو و صالح که ثمره زندگی آنها می باشد ، به بار آورند و الگویی برای جامعه اسلامی باشند .

ازدواج یا معامله

اینها افسانه و حکایت نیست ، باور کنید و تعجب هم نکنید کسانی هم هستند که به جای انتخاب شریک زندگی و همدم روح به تجارت می پردازند و سرمایه اولیه شان دختر یا پسرشان می باشد  از خود دختران و پسران هم عده ای در ازدواج دنبال سعادتی هستند که در سرویس ظروف و تخت و کمد و جواهر و ………. نهفته است . اما وقتی کمترین مورد اختلاف سلیقه پیش می آید ، همه آن زحمت ها ، خرج ها ، تشریفات و تجهیزات دود می شود و به هوا می رود . آنچه برجای می ماند یک دنیا کینه و کدورت و بدبینی است و گاهی هم جدایی و طلاق . راستی ، دخترها با یک همسر ایده آل ازدواج می کنند یا با یک دستگاه آپارتمان لوکس و زندگی مستقل ؟! با یک جوان ازدواج می کنند یا با یک اتومبیل آخرین سیستم و چند دسته چک و اسکناس ؟! وقتی دو دل در گرو هم باشند هم خوشبخت خواهند بود و هم سعادتمند خواهند زیست و خانه محقر و زندگی ساده برایشان باصفا خواهد شد ، مثل بهشت برین .

چگونه همسر مناسب خود را انتخاب کنیم ؟

از آنجا که امروزه درهر محفل و جلسه ای که با جوانان برخورد می شود ، عده ای آنان را به ازدواج و همزیستی تشویق و یا نهی می کنند ، اغلب جوانان را از ازدواج و تشکیل خانواده می ترسانند .

به نظر می رسد بعضی از زوج ها پیوندشان در آسمان ها بسته شده ، اما متاسفانه تعدادی از پیوندهای زناشویی دوام زیادی نمی یابند . آیا دست هایی درکار است که به طور تصادفی و بر اساس قانون احتمالات منجر به این موفقیت ها و یا شکست ها می شوند ؟ یا این که ازدواج موفق در نتیجه خوش شانسی است ؟

مشاوران و روانشناسان و روانپزشکان اعتقاد دارند که رقم قابل توجهی از زوج هایی که با هم زندگی می کنند ، از زندگی خود ناراضی هستند و فقط به خاطر فرزندانشان از همسرشان جدا نمی شوند ، یا این که عامل اقتصادی یا مذهبی آنان را وادار به ادامه زندگی مشترکشان می کند . در این مقاله می کوشم با ارایه چند توصیه و پند به عزیزان کمک نمایم تا در امر زندگی مشترکشان موفق باشند و احتمال جدایی پس از ازدواج را به حداقل ممکن برسانند .

با فرد هم پایه و همتای خود ازدواج کنید .

ازدواج موفق و مواردی که به تبع آن پیش می آید یکی از بزرگترین لذات زندگی است . اغلب زوجین رسیدن به چنین زندگی ای را برای آینده خود نوعی هدف می دانند اما بسیاری از افراد چگونگی دستیابی به این را آرمان نمی دانند ، وقتی به جوانان گفته می شود که سعی کنید فرد مناسب خود را پیدا کنید آن را کار فوق العاده ساده و پیش پا افتاده ای تصور می کنند ، اما آنها ، باید بدانند که در بسیاری از ازدواج ها از همان ابتدا انتخاب فرد مناسب ، درست نبوده است . امروزه تعداد بسیار زیادی از جوانان بدون هدف والایی ازدواج می کنند . علت تن دادن و موافقت به این ازدواج ها نیز متعدد است . عده ای به خاطر جاذبه های جسمی ، گروهی به خاطر مادیات و گروهی دیگر فقط برای فرار از محیط ناامن خانه و گروهی به جهت تنوع ، دست به ازدواج های نامناسب می زنند اما متاسفانه تمام این علل ، دلایل اشتباهی برای شروع یک زندگی مشترک است . ازدواج یعنی سفر از دو تن مستقل و شکل گرفتن یک تن واحد و جدید ، بنابراین وقتی این هجرت صورت پذیرد ، تلاش اعضای یک خانواده و در واقع زن و مرد برای ایجاد اتحاد و هماهنگی و صلح و شادمانی در خانواده است .

تردید در انتخاب همسر

دختران تحصیل کرده ، با فرهنگ و اصالت که قادرند در اجتماع کارهای خوب داشته باشند و زندگی خوب و راحتی را تامین کنند ، آری ! یا ازدواج نمی کنند یا با یک Number one ازدواج می کنند . این دیدگاه درنسل جوان موجب فرار از ازدواج شده است . درخواستهای عجیب و غریب دختران امروزی از مردان جوان باعث عقب نشینی جوانان از ازدواج شده است و مردان از ترس از عهده برنیامدن خواسته های همسران خود از ازدواج هراسان شده اند . اگر در گذشته اول ازدواج می کردند بعد به فکر ترقی و پیشرفت و کسب درآمد و خرید خانه و اتومبیل و غیره می افتادند ، امروز اول تمامی امکانات را فراهم کنند سپس به امید پروردگار در سنین میانسالی به فکر ازدواج بیفتند . دختران نسل امروز همه تحصیل کرده و با مشکلات ازدواج روبه رو هستند و این تغییرات شدید که در تربیت تفکراین نسل پدید آمده سالهای طولانی تنهایی را در پی خواهد داشت . اما آنچه مسلم است در آینده ای نه چندان دور همین دختران یا مادران آینده دختران خود را زودتر ترغیب و تشویق به ازدواج موفق خواهند کرد تا سالهای جوانی را در تنهایی و تجرد به سر نبرند بلکه درکنار شوهر جوان خود به تحصیل و کار بپردازند و هر دو در خانه کوچک و زیبای خویش با کمک هم زندگی خوبی را بسازند و پیشرفت کنند .

رشد و پیشرفت پایاپای

ازدواج یک پایگاه ایستا نیست ، زندگی فراز و نشیب بسیار دارد و غم و شادی هر دو از ملزومات زندگی مشترک هستند . ازدواجی موفق است که بتواند از بوته امتحان این ناملایمات سربلند بیرون آید . اما همین آزمون ها است که باعث رشد ازدواج و تغییرات مثبت درآن می شود . به همین تناسب اعضای خانواده نیز رشد و تکامل می یابند . موضوع جالبی که در زندگی موفق وجود دارد این است که به رغم گذر زمان و ایجاد تغییرات جسمی و روانی متعاقب گذر عمر ، زوج های علاقمند نه تنها به این قضیه به عنوان یک امر ناخوشایند نگاه نمی کنند بلکه این تغییرات جسمی با گذشت عمر برایشان جاذبه های جدیدی به وجود می آورند . در واقع این لذات است که موجبات دوام زندگی زناشویی را فراهم می آورد .

رازهای شگفت آور ؛ ازدواج موفق و ناموفق

پژوهشگران معتقد هستند که توجه زنان و مردان به آنچه که خود انجام می دهند و آنچه که همسرشان انجام نمی دهد جلب می شود برای مثال وقتی از دست همسرتان عصبانی هستید شما منزل را تمیز کرده اید ولی اصلا توجه نمی کنید که او باغبانی کرده است . موفق ترین زوج ها کسانی هستند که هر دو دهنده می باشند ! اگر احساس می کنید نیازتان تامین نمی شود ، قابل درک است ولی با علاقه و توجه مشکلاتتان را حل کنید . انتقام گیری و خصومت و نادیده گرفتن نیازهای همسر برای زندگی مشترک شما زیان بخش است . انواع ازدواج به چهارگروه تقسیم می شود :

این تقسیم بندی بر اساس آن که همسر دهنده یا گیرنده باشد انجام شده است .

ازدواج نوع اول :

زوج های دهنده سالم تر و از ازدواج و زندگی شان راضی تر هستند ، در مقایسه با زوج های گیرنده در زندگی موفق ترند ، روابط شان صمیمی است و به همدیگر اعتماد دارند . دوسوم آنان عاشق هم هستند و به یکدیگر احترام می گذارند ، برای حفظ زندگی شان ازهیچ کوشی دریغ نمی کنند و سعی می کنند نق نزنند و هر وقت همسرشان ناراحت است غم خوارشان باشند و در مناسبتی برای همسر گل مورد علاقه اش را تهیه و تقدیم نمایند ، موقعی که به پشتیبانی نیاز داشته باشد از او حمایت کنند ، وقتی که گریه می کند هرکاری که او را شاد کند انجام دهند و هروقت همسرشان خوشحال و شادمان است ، احساس امنیت می کنند . این دو زوج دهنده هستند . دو زوج دهنده بدون هیچ انتظاری شاهد نتایج مثبت و محبت و مهر متقابل خواهند بود .

 

ازدواج نوع دوم :

در این نوع ازدواج زن دهنده و شوهر گیرنده است . دو زوج زیاد با هم راحت و صمیمی نیستند و شادی شان کمتر از نوع یک است . اگر مرد ۳۶ ساله فرضا گیرنده ، با همسر ۳۲ ساله اش ، ازدواج کرده است همیشه دم از ریاست می زند و حرفش صائب است و همسرش که مدیریت بخشی از خانه به عهده او است تمام وقت کار می کند ، گرچه او نان آور اصلی خانه است ولی شوهر ، خود را رئیس خانه می داند و اگرمرد تصمیمی بگیرد نباید روی حرف او کسی حرف بزند . زن به رفتار و کردار شوهر عادت کرده است ، مثبت می اندیشد و توجه اش را به کارهایی که می تواند مستقل انجام دهد جذب می کند .

ازدواج نوع سوم :

در این نوع ازدواج شوهر دهنده و همسر گیرنده است ، ولی زوج ها مانند افراد دهنده شادند . شوهر اگر ۴۶ ساله باشد می گوید : هرگز دلم نمی خواهد بگویم همسرم چه کار کند و همسر ۳۹ ساله و گیرنده ی او با این فرض که ۲۱ سال زندگی مشترک داشته باشند – می گوید : شوهرم زندگی خودش را دارد ، منهم زندگی خودم را و در هر شکل این گونه زوجین با هم زندگی می کنند . زن اگر پرستار شب باشد شوهر کودک را نگه می دارد و زن از برآوردن نیازهای خود حتی به قیمت فداکردن خانواده نمی ترسد ، و این کار را انجام می دهد .

ازدواج نوع چهارم :

در چهارمین و بدترین نوع روابط هر دو زوج گیرنده اند . پژوهشگران این نوع ازدواج را به میدان جنگ و نبرد تشبیه کرده اند ، زوج ها همیشه با هم دعوا دارند . زیرا هر دو نیازمندند ، هرکسی می خواهد مورد حمایت باشد تا حمایت کند . زوج ها با هم راحت نیستند . حداقل توجه و محبت را به هم دارند ولی احساس می کنند که خودشان بیشتر از همسرشان فداکاری می کنند . دراین حالت زن ۴۲ ساله که ۲۰ سال از ازدواجش گذشته باشد همیشه غر می زند و عصبانی است ولی نمی تواند خودش را عوض کند و همین باعث سردی روابطشان می گردد ، ( سرد مزاجی ) و زوج دیگر همسر ۴۳ ساله ، میکانیک ماهر ، آگاهی زیادی نسبت به روابطشان ندارد چون درآمد بیشتری دارد احساس می کند که در ازدواج ازمحل مسافرت گرفته تا مسایل جزیی خانه ، از حق بیشتری برخوردار است و می گوید : من توقع زیادی ندارم فقط حقم را می گیرم . در حقیقت او خود را فریب می دهد ، گیرندگان مانند این مرد ، دوست دارند همسر و فرزندانشان را کنترل کنند . اما توجه زیاد به خواسته هاشان نتیجه ی برعکس دارد . گیرندگان اعتماد به نفس کمی دارند ، سالم نیستند و درزندگی ناراحت و ناراضی هستند .

بیاییم صمیمی تر شویم

پژوهشگران در مورد شکست و موفقیت درازدواج می گویند :

کسانی که از زندگی ناراضی اند ، باید قبل از آنکه مشکل شان بیشتر شود ، آن را حل و فصل نمایند .

اغلب زوج ها بدون هیچ تلاشی ۶ سال منتظر می مانند تا مشکلات حل شود ، ولی شاید خیلی دیر باشد و فقط برخی از زخم ها درمان شود . زوج های شاد و موفق می توانند از فواید دهندگی بیشتر استفاده کنند .

پژوهشگران معتقدند دهنده ترین زوج کسی است که به تغییر علاقمند باشد ، و سه اقدام مهم را توصیه می نمایند :

۱ .

صحبت های همسرتان را بشنوید بطورخلاصه از او سوال کنید .

۲ .

برای احساسات همسرتان ارزش قایل شوید . به همسرتان بگویید که نظرش را درک می کنید ، حتی اگر با آن موافق نیستید . بسیار مهم است که به همسرتان نشان دهید او را درک می کنید .

۳ .

با همسرتان همدردی کنید .

ولتر فیلسوف و نویسنده بنام فرانسوی اظهار داشته :

ازدواج و طلاق در این گیتی پهناور تقریبا با هم متولد شده اند ، شاید ازدواج چند صباحی زودتر متولد شده باشد زیرا پس از زناشویی و گذشت چند روز ، کار زن و شوهر به زد و خورد و هتاکی و طلاق کشیده شده است . ازدواج و جدایی با هم دنیا آمده اند و هر دو از قدیم الایام بوده اند .

تشکیل خانواده ، در جامعه یک ارزش به شمار می آید . اگر جامعه ای خواهان بقای خود است باید نیازهای اساسی معینی را برآورده سازد . این نیازها را نهادهای اجتماعی تشکیل می دهند که شامل نهاد خانواده ، نهاد آموزش و پرورش و ……… می باشد . خانواده نهادی است که به اعضای خود احساس آرامش و امنیت می بخشد و طی هزاران سال پایدارترین و موثرترین وسیله حفظ ویژگیهای فرهنگی و عامل انتقال آن به نسل های آینده بوده است . روانپزشکان و جامعه شناسان طلاق را یکی از آسیب های اجتماعی به شمار آورده و بالا رفتن میزان آن را نشانه بارز اختلاف در اصول اخلاقی و به هم خوردن آرامش خانوادگی و درمجموع دگرگونی در هنجارهای اجتماعی می دانند و معتقدند که شرایط نامساعد ازدواج و تشکیل زندگی مشترک براساس موارد غیرمعقول و غیر منطقی از آغاز ، طلاق را در بطن خود دارد به طوری که وقوع آن از همان ابتدا قابل پیش بینی است ، حتی اگر به عللی زندگی زناشویی تداوم یابد و به انحلال خانواده منجر نشود ، مصداق اصطلاح سوختن و ساختن است . پل یوهاتون Pol – Yohaton در بررسی جدایی و طلاق ، ۶ وضعیت را برشمرد که زوج ناهمگون از وضعیت های فوق گذر می نمایند :

۱ –

طلاق عاطفی : زمانی اتفاق می افتد که زوج عواطف خود را از یکدیگر دریغ می دارند و جدایی شان برای هم ثابت شده است .

۲ –

طلاق اقتصادی (مالی) : هنگامی که خانواده ای از هم می پاشد و ضرورت تقسیم اموال و دارایی آنها به وجود می آید .

۳ –

طلاق قانونی : پایان رسمی ازدواج می باشد .

۴ –

طلاق توافقی والدین : تصمیمات جهت حضانت ( نگهداری ) فرزند ، دیدار با فرزند و مسئوولیت هریک از والدین ازنظر مالی ، تربیت و ……. از موارد طلاق توافقی والدین می باشد .

۵ –

طلاق اجتماعی : دگرگونی هایی است که دررابطه با دوستان و آشنایان به وجود می آید و نوع واکنش زوج نسبت به این تغییرات می باشد .

طلاق روانی ( ناراحتی های عصبی ) : زمانی که پیوند مشترک گسسته می شود احساس انس و همدلی از بین می رود و هریک از طرفین خود را کاملا تنها احساس می کند که این خلا می تواند درفرد از لحاظ روانی ( ناراحتی عصبی ) ایجاد ضربه و آسیب نماید .

ازدواج موفق به چند عامل وابسته است ؟

امروزه ، مردان و زنان فراوانی هستند که از هم جدا می شوند و دوباره ازدواج می کنند . ازدواج موفق مستلزم بلوغ فکری و روانی و تعهد و کوشش زیاد است . برای دستیابی به ازدواج رضایت بخش به خود بگویید روابط من و همسرم آنقدر برایم مهم است که برای خوب شدن آن هرکاری می کنم .

با اختلافات خانوادگی چه باید کرد ؟

ازدواج اصیل ترین امر در زندگی افراد و موجب بقای نسل در جوامع بشری است پایه ی تشکیل زندگی خانوادگی است و باید در دوام و استحکام خانواده که کوچکترین واحد اجتماع است ، کوشید . زندگی دو بعد مادی و معنوی دارد اگر در هر بعد از آن کمبود ایجاد شود باعث بروز اختلافات گشته و قسمت دیگر را مختل و سرانجام به گسستگی بنیاد آن می انجامد . می دانیم که پایه ی زندگی زناشویی و ازدواج را علاقه به یکدیگر و علاقه به زندگی تشکیل می دهد . دو نفر که می خواهند یک عمر در زیر یک سقف با هم زندگی کنند اگر عشق واقعی میان آنها موجود نباشد و صرفا به خاطر ازدواج کردن به این امر اقدام ورزند این زندگی پوشالی و بدون پشتوانه خواهد بود و هرچند هم که عشق به زندگی وجود داشته باشد اگر علاقه باطنی بین دونفر نباشد به عاقبت خوب آن زندگی نمی تون مطمئن بود البته این را هم نمی توان منکر شد که چه بسا ازدواج هایی وجود داشته که بعد از مرور زمان عشق در آن عمق گرفته و به خوشبختی طرفین منتهی شده ولی ازدواج هایی هم بوده که با عشق شروع شده ولی به محض وصلت به ناکامی منجر گشته است . ولی با همه این صحبت ها نمی توان منکر عشق قبل از ازدواج شد چه بسا که پایه یک عمر زندگی زناشویی است ولی آن چیز که حایز اهمیت می باشد این است که دو نفر زیر یک سقف قرار گیرند و با واقعیت های تلخ و شیرین و ضمنا حقیقی زندگی مواجه شوند . یکی از موضوعات دیگری که از اهمیت بسزایی برخوردار است ، روراستی و صداقت و اعتماد زن و شوهر نسبت به یکدیگر است که این اعتماد باید همه جانبه باشد . یا دو نفر به هم اعتماد دارند و با یکدیگر ازدواج می کنند یا اگر ندارند بهتر است که یا از اول با هم ازدواج نکنند یا به این گونه زندگی ننگین خاتمه دهند . پس اعتماد است که ضامن سلامت زندگی خانوادگی است .

طلاق توافقی ، غفلت یا صداقت ؟

در دعاوی اصل نکاح و طلاق ، داوران ، نظر خود را مبنی بر امکان یا عدم امکان زندگی مشترک مرد و زن به دادگاه ارایه می کنند و هیچ نظری در مورد طلاق نمی دهند و اعتبار آن هم تا وقتی که دردادگاه به تایید قاضی یا در دفتر اسناد رسمی ازدواج و طلاق تنظیم نشده باشد رسمیت نمی یابد .

صرفنظر از علل جدایی طرفین از یکدیگر انجام اعمال و رفتاری که دعوی یا وکلا و یا نمایندگان قانونی ایشان در جریان دادرسی دارند نه تنها به لحاظ اخلاقی بلکه در مواردی از جهت قانونی نیز غیر موجه است و درمورد مرد نیز که دراین میان متحمل بیشترین زیان شده است باید گفت که فکر کردن از عصبانی شدن و عجله کردن جلوگیری میکند ، وقتی فکر می کنید به راحتی می توانید بر احساس خشمی که ممکن است از آن لطمه ببینید غلبه کنید ، موفق خواهید بود .

آمار طلاق روز به روز افزایش می یابد ، چرا ؟

گرچه برخی از کارشناسان امور خانواده ، معضل و مشکل را عمدتا در نیازهای اولیه و تنگناهای اقتصادی و اشتغال و مسکن و ………… می دانند ، اما به نظر می رسد بیش از عوامل مالی ، عوامل فرهنگی حائز اهمیت است . عدم شناخت کافی زوجین از یکدیگر و نبود فرصت کافی برای آگاهی از سلیقه ها و نظرات زوجین درباره امور روزمره ی زندگی و عدم تسامح و یکرنگی و در واقع لجبازی زوجین و یا اهمیت یافتن اتخاد تصمیم درمواردی خاص و حساسیت نسبت به نظرات و عیب جویی از دیگران پس از پیمان زناشویی ، میثاق و پیمان ازدواج و کانون خانواده را متزلزل می سازند و در معرض خطر متلاشی شدن قرار می دهند .

اولین سوال این است : چرا می خواهید از یکدیگر جدا شوید ؟ وقتی زوجین دلیلی محکمه پسند برای طلاق ندارند می گویند : توافق اخلاقی نداریم ؟

طلاق و جدایی یکی از مهمترین پدیده های اجتماعی است که ناشی از عوامل گوناگون اجتماعی ، اقتصادی فرهنگی و حقوقی می باشد و ابعاد و زوایای گوناگونی دارد . طلاق پایان مشکلات زندگی زناشویی نیست . بلکه آغاز مشکلات دیگر است ، آغاز بی پناهی و افسردگی ، و استرس و بی سامانی و اندوه زن و مرد و خصوصا فرزندان است که حاصل  و ثمره ازدواج هستند و در این میان بیشترین آسیب را متحمل می شوند

عوامل موثر در طلاق

محققان ، پژوهشگران ، روانشناسان و روانپزشکان عوامل مختلفی را در طلاق و از هم گسیختگی خانوادگی موثر می دانند .

۱ .

شغل مرد

۲ .

مشاغل زنان

 1. تحصیلات زوجین
۴ .

عوامل اقتصادی

۵ .

طول دوران نامزدی

۶ .

کم سن و سال بودن دختر و پسر به هنگام ازدواج

۷ .

چگونگی آشنایی دختر و پسر برای ازدواج

۸ .

سن زن و مرد در زمان طلاق

۹ .

تفاوت سنی زن و مرد

۱۰ .

مدت ازدواج ( زندگی زناشویی )

۱۱ .

دخالت منفی اقوام

۱۲ .

داشتن یا نداشتن فرزند

۱۳ .

معیارهای ازدواج

۱۴ .

عدم تفاهم زوجین

۱۵ .

رابطه ی بین اعتیاد ، بیماری و عدم مسئوولیت پذیری همسر

در پایان به کلماتی گهربار از حضرت محمد (ص) ، ختم پیامبران ، بسنده می کنیم که می فرمایند :      «« اکره الاشیاء عندی الطلاق »»

مکروه ترین چیزها در نزد من جدایی و طلاق زن و شوهر است .

 

لینک دانلود فایل ازدواج و طلاق pdf

 

دانلود مقاله کامل به‌همراه نمودار در مورد طلاق

 

 

 

 

 • تحقیق ادبیات پایداری

  تحقیق ادبیات پایداری

  تحقیق ادبیات پایداری عنوان ادبیات پایداری معمولاً به آثاری اطلاق می‌شود که تحت تأثیر شرایط…
 • تحقیق زندگینامه احمد شاملو

  تحقیق زندگینامه احمد شاملو

  احمد شاملو احمد شاملو، شاعر، نویسنده، فرهنگ ‌نویس، ادیب و مترجم ایرانی، در بیست و یکم آذرم…
 • تحقیق ابوعلی بلعمی

  تحقیق ابوعلی بلعمی

  ابوعلی بلعمی ابوعلی بلعمی(وف ۳۸۳/۳۶۳ ق)، مورخ، ادیب و مترجم در زمان سامانیان مى‏زیست و وزا…
بارگذاری بیشتر مطالب مرتبط
 • تحقیق ادبیات پایداری

  تحقیق ادبیات پایداری

  تحقیق ادبیات پایداری عنوان ادبیات پایداری معمولاً به آثاری اطلاق می‌شود که تحت تأثیر شرایط…
 • تحقیق درباره زبان و ادبیات فارسی

  تحقیق درباره زبان و ادبیات فارسی

  ادبیات و زبان فارسی ادبیات یکی از گونه های هنر است و کلمات ، مصالح و موادی هستند که شاعر و…
 • تحقیق زندگینامه احمد شاملو

  تحقیق زندگینامه احمد شاملو

  احمد شاملو احمد شاملو، شاعر، نویسنده، فرهنگ ‌نویس، ادیب و مترجم ایرانی، در بیست و یکم آذرم…
بارگذاری در کافه تحقیق

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بررسی

تحقیق ادبیات پایداری

تحقیق ادبیات پایداری عنوان ادبیات پایداری معمولاً به آثاری اطلاق می‌شود که تحت تأثیر شرایط…