انواع فلس در ماهیان :

۱- Placoid     فلس صفه ای یا

که در کوسه ماهیان دیده می شود .فلس صفه ای فاقد سلول ترشحی است.

۲- Ganohd فلس لوزی یا

این نوع فلس در ماهیان خاویاری دیده می شود و محل استقرار آن در بخش فوقانی باله دمی است.

۳- Cycloid فلس مدور یا

که در شگ ماهان ، آزاد ماهیان و کپور ماهیان دیده می شود .

۴-   Ctenoid فلس شانه ای :

این نوع فلس در خانواده سوف ماهیان ،هامور ماهیان و سرخو ماهیان دیده می شود.

انواع فلس از لحاظ شکل:

۴ نوع فلس در ماهی ها وجود دارد که عبارتند از:

۱- فلس پلاکوئیدی

۲- فلس لوزی شکل

۳- فلس گرد

۴- فلس شانه ای

فلس اول یعنی فلس پلاکوئیدی در ماهیان غضروفی دیده می شوند ..مثل کوسه وسفره ماهی

فلس پلاکوئیدی:فلس های ریزی هستن که از یک صفحه کوچک تشکیل شده اند که برروی آن صفحه یک برجستگی نوکتیز وجود دارد..واین فلس هم پوشانی ندارد

فلس دوم فلس لوزی شکل:

فلس درشت و ضخیم وتاحدود زیادی استخوانی هستن ودر حال حاضر در ماهیان استخوانی از تکامل کمتری برخورد دارند دیده می شوند

فلس سوم فلس دایراه ای:

فلس نازک ونسبتا شفاف ودر بسیاری از ماهین استخوانی دیده می شوند.
فلس چهارم فلس شانه ای:

شباهت زیادی به فلس گرد دارند با این تفاوت که لبه خارجی این فلس دارای یک بخش شانه مانند
ونوک تیز است. این فلس در سوف ماهی دیده می شوند

دانلود بصورت فایل PDF/2017/01/%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D9%81%D9%84%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86.pdf” btnsize=”full” bgcolor=”#508bbf” btnnewt=”1″ nofollow=”1″]دانلود بصورت فایل PDF[/btn]

بارگذاری بیشتر مطالب مرتبط
بارگذاری در کافه تحقیق

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بررسی

تحقیق فواید و مضرات یک تکنولوژی در محل زندگی

تکنولوژی در کنار فواید خود مضراتی هم دارد در این نوشتار به فواید و مضرات تکنولوژی روشنایی …