تجارت الکترونیک چیست

تجارت الکترونیک در واقع فرآیند خرید و فروش محصولات و خدمات برروی شبکه اینترنت می باشد که به طورکلی واژه تجارت الکترونیکی اشاره به معاملات الکترونیکی دارد که از طریق شبکه های ارتباطی و اطلاعاتی انجام می پذیرد و می توان آن را به چندگروه : تجارت بین بنگاه و مصرف کننده یامشتری ( B2C ) ، تجارت بین بنگاه و بنگاه ( B2B ) و تجارت بین مصرف کننده و مصرف کننده تقسیم نمود . در فرآیند تجارت الکترونیکی ابتدا خریدار یا مصرف کننده به جستجوی یک مغازه مجازی از طریق اینترنت می پردازد و کالایی را از طریق وب یا پست الکترونیکی سفارش می دهد و نهایتا” کالا را تحویل می گیرد.

پیشینه تجارت الکترونیک ونقش اینترنت درشکل گیری آن :

در فرآیندهای تجاری با توجه به مراحل مختلف حجم عظیمی از اطلاعات بین طرفین معامله مبادله می گردد، از مرحله کسب اطلاعات اولیه ، منبع یابی خرید ، فروش کالا و خدمات تا مراحل تحویل، اسناد بسیاری رد و بدل می گردند. در تجارت سنتی انتقال اطلاعات از طریق اسناد کاغذی انجام می پذیرد که علاوه بر هزینه های بیشتر ،تاخیر و اشتباهات انسانی ، پراکندگی ، دوباره کاری و… را در برداشته و به عنوان یکی ازمعضلات کار تجارت الکترونیک محسوب می گردد. ازاین رو در سطح کشورها و مراجع بین الملل در جهت زدودن روش های مبتنی برکاغذ ، روش های نوینی با توجه به پیشرفت علوم رایانه ای ومخابراتی ابداع گردیده است که زمینه تجارت الکترونیک ، انتقال اطلاعات تجاری بدون کاغذ و انجام فعالیت های تجاری بطورمستقیم از طریق رایانه ها از دستاوردهای آن می باشد. در راستای رسیدن به اهداف مذکور EDI محوراصلی و یابه عبارتی ستون فقرات تجارت الکترونیک محسوب می گردد.EDI مخفف Electronic Data Interchange و به معنای مبادله الکترونیکی داده ها می باشد که در واقع پیشینه تجارت الکترونیکی یا E_ commerce تلقی می گردد.

E-Commerce  جایگزین EDI که تنها توسط شرکت های بزرگ قابل پیاده سازی بود، تجارت الکترونیک به کمک

شبکه های اینترنت به راحتی قابل پیاده سازی و بهره برداری می باشد. درواقع EDI ابزاری الکترونیکی برای شرکت ها محسوب می شود تا بتوانند مستندات تجاری خود را در بستری الکترونیکی رد و بدل نمایند. اصلی ترین هدف به کارگیری EDI فراهم نمودن محیط اداری “بدون کاغذ” و مهمترین ویژگی EDI درمقایسه با سایر ابزارهای الکترونیکی استفاده از مستندات استاندارد می باشد.

مزایای تجارت الکترونیکی

افزایش رشد تجارت- افزایش فروش- افزایش درآمد افزایش سرمایه گذاری- افزایش سطح رفاه زندگی مردم- ایجاد فرصت های تجاری جدید برای صنایع و بنگاه های بازرگانی- افزایش فرصت های جدید شغلی- کمک به منابع انرژی و محیط زیست- جلوگیری ازاتلاف وقت و کاهش ترددهای بی مورد- کاهش هزینه های سربار و ایجاد رقابت در سطح بین المللی- دسترسی سریع به اطلاعات- عدم حضور واسطه- کاهش هزینه های تبلیغات کالا به ویژه درسطح بین المللی- ورود به بازارهای فرامنطقه ای درجهت بازاریابی جهانی

امنیت درتجارت الکترونیکی

منظور از امنیت، حفاظت داده ها در مقابل افراد غیر مجاز و خاطی در فرآیند تجارت الکترونیک می باشد اینترنت یک شبکه کاملا”باز است و تاهنگامی که تدابیر لازم جهت عدم امکان دسترسی اشخاص غیر مجاز به منظوردر اختیار قرارگرفتن اطلاعات و مداخله درآنها پیش بینی نگردد اطلاعات می تواند مورد دستبرد یا دستکاری قرار بگیرد. ابزارهای اصلی این مراقبت رمزنگاری و شناسایی هویت است.

رمزنگاری : معمول ترین شدوه جهت محافظت و امنیت داده ها روش رمزنگاری می باشد. دراین روش اطلاعات با استفاده از یک کلید رمز شده و از طریق اینترنت ارسال می گردند و در طرف دیگر، گیرنده اطلاعات نیز از طریق یک کلید آنها را هویت شناسیمیکند.

 در فرآیند تجارت الکترونیکی حتی اگر مکانیزم های رمزگذاری و رمزگشایی مورداستفاده قرارگیرند، هنوز هم می باید مشکلاتی را که می تواند به سبب استفاده غیر مجاز اشخاص بوجود آید را مدنظر داشت. به همین خاطر متدهای مختلفی عرضه گردیده است تاهویت طرف مقابل را تایید نماید. اینگونه شناساها می تواند از طریق کلمه عبور ،اثرانگشت، امضاهای دستی و یا نظایرآن انجام پذیرد.

تمایزکسب وکارالکترونیکی با تجارت الکترونیکی

تجارت الکترونیک در واقع بخش مشهود کسب و کار الکترونیک است اگر کسب و کار الکترونیک را مانند قطعه کوه یخی در نظر بگیریم ، تجارت الکترونیک آن بخش از قطعه کوه یخ است که بیرونی از آب قرار م یگیرد. شکل ۱ این تمایز را نشان می دهد. در این شکل تجارت الکترونیک بطور مثال شامل بازاریابی از طریق شبکه وب، فروش از طریق شبکه وب و ارائه خدمات به مشتریان از طریق شبکه وب است. در حالیکه کسب و کار الکترونیک علاوه بر این سه بخش شامل سیستم طراحی محصول، سیستم مالی، سیستم برنامه ریزی، سیستم تکامل سفارشات، سیستم استخدام کارکنان و سیستم کنترل موجودی نیزمی باشد.

اغلب افراد هنگامی که از کسب و کار الکترونیک بحث می شود آن را با تجارت الکترونیک اشتباه می کنند. همچنین کسب و کار الکترونیک را صرفاً در ارتباط با استفاده از ف نآوری اینترنت قلمداد م یکنند در حالیکه کسب و کار الکترونیک بسیار فراتر از تجارت الکترونیک می باشد و از طرف دیگر صرفاً به استفاده از اینترنت محدود نمی شود. کسب و کار الکترونیک روش انجام و هماهنگی فرآیندهای اساسی سازمان مانند طراحی محصول، تأمین کالا، ساخت، فروش، تکمیل سفارشات و ارائه خدمات از طریق استفاده گسترده از کامپیوتر و فن آوری ارتباطات و داد ههای کامپیوتری می باشد .در اداره کسب و (ICT ) کسب و کار الکترونیک شامل کلیه چیزهایی است که مربوط به کاربرد ف نآوری اطلاعات و ارتباطات کار بین سازما نها و بین سازما نها و مشتریان م یگردد. کسب و کار الکترونیک علاوه بر تجارت الکترونیک شامل فرآیندهای داخلی سازمان مانند تولید، کنترل موجودی، توسعه محصول، مدیریت ریسک، امور مالی، مدیریت دانش و منابع انسانی نیز می گردد.

نقش فن آوری در تجارت الکترونیک

رشد فن آوری اطلاعات با ایجاد زمین هها و راه کارهای جدید انجام کار محرک های قوی را برای ظهور نوآوری ها فراهم آورده است.توانایی کوچک کردن مدارهای الکترونیک و به تبع آن قابل حمل کردن ابزارهای الکترونیک ممکن ساخت هاست که افراد به راحتی تلفن همراه و کامپیوتر شخصی خود را حمل نمایند. بدین طریق افراد می توانند بجای حضور در دفاتر خود، کارهای اداری خود را خارج از دفاتر سنتی انجام دهند .بدون پیشرفت فن آوری اطلاعات چنین شیوه کاری هرگز امکا نپذیر نبود.با کاهش هزین ههای تلفن همراه، استفاده از این وسیله روز به روز برای انجام کارهای مختلف چون پرداخت هزینه های افزایش یافته است. اکنون از طریق تلفن همراه م یتوان ” (e-mobile) روزانه و خریدهای جزئی از طریق “تجارت موبایلی هزینه های خرید را از طریق انتقال الکترونیک پول از حساب بانکی انجام داد

نتیجه گیری

باسرعت نفوذ کامپیوترهای شخصی در منازل و محل های کاروگسترش استفاده کنندگان اینترنت درایران، تجارت الکترونیکی و خدمات بانکی الکترونیکی دیگرمفاهیم نا آشنایی برای مردم ایران نیستند . بنابراین ایجاد بستر حرکتی به سوی تجارت الکترونیکی وسیع تر و همچنین بانکداری الکترونیکی حاصل شده است.

تعاریف EIS (Executive information system)، سیستم های اطلاعات مدیران ارشد

سیستم های اطلاعات مدیریتی هستند که برای اطلاعات استراتژیک مدیران سطح بالای سازمان طراحی می شود. مجریان سطح بالا اطلاعات مورد نیازشان را از منابع مختلفی از قبیل نامه ها، یادداشتها، نشریات و گزارشاتی که دستی یا به کمک کامپیوتر، مکالمات تلفنی و فعالیتهای گروهی تهیه می کنند. بنابراین بیشتر اطلاعات این سیستم ها از منابع غیر کامپیوتری تامین می شود و کامپیوتردرتهیه بسیاری از این اطلاعات نقش اول را بازی نمی کند. در عصر حاضر با پیچیدگیهای روزافزون محیط و ضرورت برخورد مناسب مدیران ارشد با فرصتها و تهدیدهای محیطی ، مدیران ارشد دیگر زمانی را برای تنظیم داده ها وتجزیه وتحلیل اطلاعات ندارند، به همین دلیل اطلاعات باید به صورت سریع تجزیه وتحلیل شده دردسترس آنها قرار گیرد. یکی از ابزارهایی که این امکان را برای مدیران ارشد فراهم می آورد سیستم های اطلاعاتی است که می توان آن را به صورت زیرتعریف کرد. سیستم های اطلاعاتی مدیران ارشد سیستم های اطلاعاتی مدیریتی هستند که تصمیم گیری در بالاترین سطح مدیریت را ساده می کنند، این سیستم ها برمبنای نرم افزاری که دسترسی آسان به مقدار زیادی از داده های پیچیده را فراهم می کند، طرحریزی شده اندو ازطریق آن نرم افزار، داده ها را در یک شیوه سریع ، تجزیه وتحلیل می کنند و سپس آنها رانمایش می دهند.این سیستم ها با دسترسی سریع به اطلاعات داخلی و خارجی ، مدیران عالی را برای اتخاذ تصمیمات استراتژیک آماده می کنند. این سیستم ها که معمولا سیستم های پشتیبانی مدیران ارشد نیز نام می گیرند، مزایای بسیار ارزشمندی ازقبیل افزایش توان کنترل گسترده مسئولیتها و اختیارات واگذارشده به زیردستان، کنترل حوزه فعالیت از طریق دردسترس بودن و به روز اطلاعات همه بخشها، توان بالای تجزیه وتحلیل و انعطاف پذیری بالا برخوردار هستند.

مزایای  EIS

 • یک سیستم کامپیوتری دارای قابلیت هماهنگی بالا
 • برطرف کننده نیاز مقامات عالی به اطلاعات
 • دسترسی سریع به اطلاعات و گزارش های مدیریتی
 • قابل اتصال به سیستم های آنلاین و پست الکترونیک
 • تجزیه داده ها به اعضای کوچکتر گرافیکی کاربرپسند و گزارشگیری مطلوب و قابلیت

سیستم های اطلاعات بازاریابی

بازاریابی چیست

بازاریابی ‌یعنی ‌همگراسازی ‌همه ‌فعالیت‌های ‌شرکت ‌در ‌مسیر ‌فروش ‌بیشتر است. در واقع مهم نیست که بازاریابی را چه تعریف کنیم. مهم این است که بدانیم نمی شود در دنیای مدرن امروز بدون بازاریابی به فعالیت اقتصادی ادامه داد و باز مهم تر این که: بازاریابی همان تبلیغات نیست! بازاریابی ارایه محصول یا خدمت مناسب در بازار مناسب با قیمت مناسب است. ضمن این که اقدامات تبلیغاتی کوتاه مدت را نباید با بازاریابی اشتباه گرفت، در بازاریابی باید از مفاهیم ، تعاریف روشن داشت و به زمین و زمان به صورت بلندمدت نگریست. بازاریابی به همه کسب و کارها مربوط می شود. اما هنوز به درستی شناخته شده نیست و اغلب با تبلیغات و فروش اشتباه می‌شود. بازاریابی بحثی درباره مشتریان و بازار است. یک شرکت برای آن که موفق باشد باید اهداف خود را بر روی آرزوهای مشتری و الزامات بازار تنظیم کند. بنابراین بازاریابی از این منظر یک ابزار مدیریت است. بازاریابی آمیزه ای از محصولات نوآورانه، ارزیابی آرا، حضور بروشوری، حضور اینترنتی، داشتن مجلات مخصوص مشتریان، داشتن برنامه‌های خبری و قیمت های منطقی است. برای معرفی مناسب یک شرکت لازم است اهداف، محصولات، نگرش‌ها و کنش‌های همه بخش‌های شرکت در هماهنگی با یکدیگر باشند. تازه وقتی همه این‌ها فراهم بود، مدام باید در صحنه حضور داشت. در ضمن یادتان باشد انتشار کافی نیست. شرایط مدام در حال تغییر است و نمی‌توان صرفا به اشتهار شرکت تکیه کرد. آن چه بسیار مهم است درک این نکات است.

مفاهیم جامع از راه های بازاریابی

اما این مفاهیم جامع چیست؟ شرکت‌ها به مفاهیم و استراتژی‌هایی نیاز دارند که نقاط تمایز آن‌ها با دیگران را نشان دهد. وقتی شرکتی حضور خود را در بازار بر پایه یک مفهوم ارتباطی همگرا بنا کند خودش را در رقابت‌ها بیمه کرده است و مفهوم ارتباطی همگرا هم چیزی نیست جز داشتن یک استراتژی که تمام اهداف، محصولات، نگرش‌ها و کنش‌های شرکت را همسو ساخته و در جهت آرزوهای مشتری به کار گیرد.

تعیین اهداف

اهداف شرکت را می‌توان از طریق سه پرسش استخراج کرد.

۱) چقدر می‌خواهید به دست آورید؟

۲) چقدر باید به دست آورید؟

۳) چقدر می‌توان به دست آورد؟

پرسش اول (چقدر می‌خواهید به دست آورید؟) در واقع  پرسشی است که ملاحظات استراتژیک و برنامه ریزی شرکت را هدف می‌گیرد و در اصل همان تعهدات کارکنان و مدیریت شرکت است که چقدر می‌خواهند.

اما پرسش دوم (چقدر باید به دست آورید) تعیین میزان فروش و سود حاشیه مورد نظر است و قیمت گذاری را هم در بر می‌گیرد. و اما پرسش سوم (چقدر می‌توان به دست آورد!) به مواردی مثل پتانسیل شرکت و نیازهای بازار مربوط می‌شود.

روشن بودن و قابل اندازه‌گیری بودن اهداف: اهداف شرکت تا روشن و قابل اندازه گیری نباشند و نیز واقع گرایانه و قابل دستیابی نباشند، دست نیافتنی خواهند ماند. پس در هنگام تعیین اهداف باید مسوولیت‌ها را هم مشخص ساخت، یعنی مشخص ساخت که چه کسی چه وقت چه کاری باید انجام دهد. در عین حال برای پرهیز از کشمکش و تضاد باید کاری کرد که اهداف دچار تناقض نباشند. اهداف باید دارای اعتبار و قابلیت اندازه گیری باشند.

اهداف عمومی بازاریابی عبارتند از:

▪ بهبود موقعیت شرکت در بازار▪ افزایش رضایت مشتری▪ تقویت چهره شرکت▪ ارتقای سابقه شرکت- نقش پایه‌ای اطلاعات

ثبت پیوسته واکنش‌های مشتریان (پس‌فرست‌ها) و بررسی پیوسته آن‌ها و نیز آن چه مشتریان در ارتباط با بخش فروش شرکت مطرح کرده‌اند یک کار کاملا ضروری است. این اطلاعات باید توسط نرم افزارهای مناسب، ثبت و به هنگام شود.

 

لینک دانلود فایل قابل پرینت تجارت الکترونیک بصورت pdf

 

 • تحقیق ادبیات پایداری

  تحقیق ادبیات پایداری

  تحقیق ادبیات پایداری عنوان ادبیات پایداری معمولاً به آثاری اطلاق می‌شود که تحت تأثیر شرایط…
 • تحقیق درباره زبان و ادبیات فارسی

  تحقیق درباره زبان و ادبیات فارسی

  ادبیات و زبان فارسی ادبیات یکی از گونه های هنر است و کلمات ، مصالح و موادی هستند که شاعر و…
 • تحقیق زندگینامه احمد شاملو

  تحقیق زندگینامه احمد شاملو

  احمد شاملو احمد شاملو، شاعر، نویسنده، فرهنگ ‌نویس، ادیب و مترجم ایرانی، در بیست و یکم آذرم…
بارگذاری بیشتر مطالب مرتبط
 • تحقیق ادبیات پایداری

  تحقیق ادبیات پایداری

  تحقیق ادبیات پایداری عنوان ادبیات پایداری معمولاً به آثاری اطلاق می‌شود که تحت تأثیر شرایط…
 • تحقیق درباره زبان و ادبیات فارسی

  تحقیق درباره زبان و ادبیات فارسی

  ادبیات و زبان فارسی ادبیات یکی از گونه های هنر است و کلمات ، مصالح و موادی هستند که شاعر و…
 • تحقیق زندگینامه احمد شاملو

  تحقیق زندگینامه احمد شاملو

  احمد شاملو احمد شاملو، شاعر، نویسنده، فرهنگ ‌نویس، ادیب و مترجم ایرانی، در بیست و یکم آذرم…
بارگذاری در کافه تحقیق

۱ نظر

 1. مانتو

  ۱۳۹۶-۰۵-۲۴ at ۹:۵۲ ق.ظ

  سلام مقاله خوبی بود مخصوصا قسمت تعیین اهداف.مرسی

  پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بررسی

تحقیق ادبیات پایداری

تحقیق ادبیات پایداری عنوان ادبیات پایداری معمولاً به آثاری اطلاق می‌شود که تحت تأثیر شرایط…