مانور شیخ قطر در بورلی هیلز

خالد احمد آل ثانی با سرعتی زیاد در مناطق مسکونی لوس آنجلس در بورلی هیلز مانور میدادهو دوربین ها هم ثبت کردند و موجب وحشت ساکنان شده است.

دوربین ها نتوانسته اند چهره راننده را ثبت کنند که آیا خود شیخ قطر است که در حال رانندگی است یا خیر اما گفته می شود که این شهروند قطری بلافاصله آمریکا را ترک کرده است.مراجعه خبرنگار به دم درب ویلایی که این شیخ در آن ساکن است تا با یکی از افراد صحبت کند بی نتیجه مانده است. ساکنان از وحشتی که سرعت بالای این ماشین در محله ایجاد کرده گله دارند.

سبخ قطر در بورلی هیلز

سبخ قطر در بورلی هیلز

سبخ قطر در بورلی هیلز

سبخ قطر در بورلی هیلز

سبخ قطر در بورلی هیلز

سبخ قطر در بورلی هیلز

سبخ قطر در بورلی هیلز

سبخ قطر در بورلی هیلز

جام جم

POST A COMMENT.