انواع پر در پرندگان

انواع پر

ساختمان پرها در نقاط مختلف بدن پرندگان از نظر شکل و حتى رنگ و اندازه مختلف است پرهاى بال مخصوص پرواز و سایر پرها براى گرم نگهداشتن و محافظت بدن است. معمولاً سه نوع پر در بدن مرغ قابل تشخیص است که شامل پرهاى بزرگ یا شاه‌پرها، پرهاى کوچک یا پوش‌پر، پرهاى سوزنى‌شکل.

   پرهاى بزرگ یا شاه‌پرها

این پرها از خارج بدن مرغ را پوشانده‌اند و در زیر آنها ممکن است پرهاى دیگر قرار گرفته باشد. پرهاى بال و دم جزء این دسته به‌شمار مى‌رود. تعداد پرهاى بزرگ کم و بسته به نژاد و جنس فرق مى‌کند.

پرهاى بزرگ داراى یک شاخه اصلى (Quill) مى‌باشد که در پائین توخالى و در بالا توپر است قسمت توخالى آن به‌نام کالاموس (Calamus) و قسمت توپر آن به نام راشیس (Rachiss) نامیده مى‌‌شود.

قسمت توپر از دو طرف داراى شاخه‌هاى فرعى است که به آنها ریش (Barber) مى‌گویند از هر یک از این ریش‌ها شاخه‌هاى فرعى دیگرى به موازات هم از دو طرف جدا شده که به آنها ریشک یا Barbules گویند. شاخه‌هاى فرعى در قسمت انتهائیى خود داراى انشعابات کوچکترى مى‌باشد.

   پرهاى کوچک یا پوش‌پر

این پرها معمولاً تمام بدن را فرا مى‌گیرد و اغلب پرهاى بزرگ در بعضى از قسمت‌ها روى آنها را مى‌پوشاند (مانند بال‌ها) وظیفه این پرها حفظ و پوشش بدن است و تعداد آنها فوق‌العاده زیادتر از پرهاى بزرگ مى‌باشد.

   پرهاى سوزنى شکل

این پرها در زیر پرهاى کوچک قرار گرفته و داخل فولیکول کوچکى که در لایه اپیدرم پوست بدن مرغ فرو رفته است. جدا کردن پرهاى بزرگ از فولیکول‌هاى داخلى به آسانى صورت مى‌گیرد، ولى جدا کردن این پرهاى سوزنى شکل را با چاقوهاى تیز و یا شعله از روى پوست زائل مى‌کنند در نژادهاى گوشتى هرقدر تعداد این پرهاى سوزنى شکل کمتر باشد مطلوب‌تر است.

 

لینک دانلود فایل انواع پر در پرندگان pdf
 • گالیله

  گالیله

  گالیله گالیلئو گالیله در سال ۱۵۶۴ در پیزا واقع در ایتالیا متولد شد وی تا ۱۹ سالگی تمام مطا…
 • رشد و تکامل

  تحقیق رشد و تکامل

  رشد و تکامل رشد و نمو بدنى عبارت است از تغییرات ارگانیک و تشریحى که به‌طور مداوم انجام مى‌…
 • معجزات حضرت موسی

  تحقیق معجزات حضرت موسی

  معجزات حضرت موسی طبق آیات قرآن، حضرت موسی(ع) شش معجزه برای قوم خود آشکار کرد و این معجزات،…
بارگذاری بیشتر مطالب مرتبط
 • گالیله

  گالیله

  گالیله گالیلئو گالیله در سال ۱۵۶۴ در پیزا واقع در ایتالیا متولد شد وی تا ۱۹ سالگی تمام مطا…
 • رشد و تکامل

  تحقیق رشد و تکامل

  رشد و تکامل رشد و نمو بدنى عبارت است از تغییرات ارگانیک و تشریحى که به‌طور مداوم انجام مى‌…
 • معجزات حضرت موسی

  تحقیق معجزات حضرت موسی

  معجزات حضرت موسی طبق آیات قرآن، حضرت موسی(ع) شش معجزه برای قوم خود آشکار کرد و این معجزات،…
بارگذاری در کافه تحقیق

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بررسی

گالیله

گالیله گالیلئو گالیله در سال ۱۵۶۴ در پیزا واقع در ایتالیا متولد شد وی تا ۱۹ سالگی تمام مطا…