8 اسفند

۲۷ فوریه در تاریخ چه گذشت

۱۹۷۶ - جبهه آزادی‌بخش پولیساریو در بخشی از منطقه مورد مناقشه صحرای غربی اعلام استقلال کرد و حکومت جمهوری دموکراتیک عربی صحرا را تشکیل داد.

ادامه مطلب