7 ژانویه

۷ ژانویه در تاریخ چه گذشت

رویدادها ۱۶۱۰ - گالیلئو گالیله چهار ماه بزرگ مشتری را کشف کرد. ۱۹۲۷ - نخستین تماس تلفنی بین آتلانتیکی - از لندن به نیویورک.

ادامه مطلب