6 نوامبر

۶ نوامبر در تاریخ چه گذشت

رویدادها ۱۸۶۰ - آبراهام لینکلن (در تصویر) برای یک دوره چهارساله به ریاست جمهوری ایالات متحده انتخاب شد، دوران ریاست جمهوری او، شاهد تجزیه ایالات جنوبی، آغاز جنگ داخلی و لغو برده‌داری بود.

ادامه مطلب