6 اسفند

۲۵ فوریه در تاریخ چه گذشت

۱۹۲۱ - تفلیس، پایتخت جمهوری دموکراتیک گرجستان، پس از نبردی شدید به تصرف بلشویک‌های روسیه درآمد و جمهوری سوسیالیستی گرجستان ایجاد شد.

ادامه مطلب