5 بهمن

۲۵ ژانویه در تاریخ چه گذشت

روز برعکس، شب برنز در اسکاتلند، روز ملی رای‌دهندگان در هند و روز تاتیانا در روسیه رویدادها ۱۹۱۸ - اعلام استقلال اوکراین از روسیه بلشویک.

ادامه مطلب