31 مرداد

22 آگوست در تاریخ چه گذشت

رویدادها 1639 – کمپانی هند شرقی بریتانیا، نوار کوچکی از زمین‌های شهر چنای، مرکز ایالت تامیل نادو، را از پدا ونکاتا رایا، پادشاه دودمان ویجایاناگارا خرید. 1849 – اتریش با فرستادن بالونهای بدون سرنشین برای حمله به ونیز ایتالیل، اولین حمله هوایی تاریخ را شکل داد.

ادامه مطلب