30سپتامبر

30 سپتامبر در تاریخ چه گذشت

روز استقلال در بوتسوانا، روز بزرگداشت مولوی در ایران رویدادها 1938 - «پیمان مونیخ» به تشویق نخست وزیر وقت انگلیس «نویل چمبرلین»، برای خشنودسازی آدولف هیتلر و پیشگیری از وقوع جنگ جهانی دوم به امضا رسید. طبق این معاهده؛ فرانسه و انگلیس، موافقت خود را با ملحق شدن «سودتنلند» چکسلواکی به آلمان نازی اعلام کردند.

ادامه مطلب