3 فوریه

۳ فوریه در تاریخ چه گذشت

رویدادها ۱۸۷۰ - با تصویب اصلاحیه پانزدهم قانون اساسی ایالات متحده آمریکا همه شهروندان این کشور فارغ از رنگ و نژاد به حق رای دادن دست یافتند.

ادامه مطلب