3 دی

۲۴ دسامبر در تاریخ چه گذشت

رویدادها ۱۹۴۱ - امپراتوری ژاپن، در جریان جنگ جهانی دوم، هنگ کنگ را تصرف کرد.

ادامه مطلب