3 اکتبر

3 اکتبر در تاریخ چه گذشت

روز وحدت در آلمان رویدادها ۵۶ پیش از میلاد - در طی نشست لوکا، سه تن از سرداران روم به نام‌های ژول سزار، پومپه و کراسوس، تصمیم به حمله به امپراتوری ایران را گرفتند. در این جنگ که به جنگحران معروف است، کراسوس توسط سردار ایرانی، سورنا کشته شد.

ادامه مطلب