29 دی

۱۹ ژانویه در تارخ چه گذشت

۱۴۹۲ - با شکست مسلمانان در شهر «غرناطه» و تصرف این شهر توسط مسیحیان آخرین حکومت اسلامی در اسپانیا از بین رفت. ۱۸۰۶ - دماغه امید نیک توسط بریتانیا اشغال شد.

ادامه مطلب