29 اکتبر

29 اکتبر در تاریخ چه گذشت

روز جمهوری در ترکیه رویدادها ۵۳۹ پیش از میلاد - روز کوروش بزرگ: کوروش بزرگ بنیانگذار امپراتوری هخامنشیان در ایران، شهر بابِل، بزرگترین شهر دنیای باستان و مرکز تمدن بابل را فتح کرد. ۱۹۱۸ - کرواسی از پادشاهی اتریش-مجارستان اعلان استقلال کرد.

ادامه مطلب