28 دی

۱۸ ژانویه در تاریخ چه گذشت

۱۷۷۸ - جیمز کوک به عنوان نخستین اروپایی جزایر هاوائی را کشف کرد و آن‌ها را جزایر ساندویچ نامید. ۱۸۷۴ - اختراع اولین اتومبیل جهان به نام «ارابه کاتوسل» توسط آرتور کاتوسل فرانسوی.

ادامه مطلب