27سپتامبر

27سپتامبر در تاریخ چه گذشت

روز جهانی جهانگردی رویدادها 1905 - فرمول «هم ارزی جرم و انرژی» (E=mc۲) یکی از مشهورترین معادله‌ها در علم فیزیک، توسط آلرت انیشتین انتشار یافت. 1939 - در جریان جنگ جهانی دوم و حمله نیروهای آلمان نازی به ورشو پایتخت لهستان، این شهر پس از ۱۹ روز مقاومت، تسلیم نیروهای آلمان شد.

ادامه مطلب