26 آذر

۱۷ دسامبر در تاریخ چه گذشت

رویدادها ۱۹۰۳ - به پرواز درآمدن اولین هواپیمای موتوردار جهان توسط برادران رایت.

ادامه مطلب