24 نوامبر

۲۴ نوامبر در تاریخ چه گذشت

رویدادها ۱۹۶۵ - لی هاروی اسوالد ضارب جان اف کندی سی و پنجمین رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا ترور شد.

ادامه مطلب