24 دی

۱۴ ژانویه در تاریخ چه گذشت

رویدادها ۱۷۹۹ - نخستین استیضاح در تاریخ ایالات متحده انجام شد و در نهایت سناتور ایالت تنسی از اتهامات خود تبرئه شد. ۱۸۳۱ - رمان گوژپشت نتردام اثر نویسندهٔ فرانسوی ویکتور هوگو منتشر شد.

ادامه مطلب