24سپتامبر

24سپتامبر در تاریخ چه گذشت

روز اعلام استقلال کشور گینه بیسائو (1973) رویدادها 1945 - باشگاه فوتبال استقلال تهران، از بزرگترین باشگاه‌های فوتبال در ایران به دست چهار جوان نظامی به نام‌های میرزایی، اصغرنواب، خشایار و عنایت‌الله جانان‌پور در خیابان فردوسی تهران با نام دوچرخه‌سواران بنیانگذاری شد.

ادامه مطلب