22 مرداد

13 آگوست در تاریخ چه گذشت

1913- فولاد ضد زنگ توسط هری بریرلی تولید شد. 1918 - نخستین زن برای خدمت در نیروهای تفنگدار مرکزی آمریکا ثبت نام کرد.

ادامه مطلب