20 مهر

12 اکتبر در تاریخ چه گذشت

رویدادها ۱۹۶۸ – افتتاحیه بازی‌های المپیک تابستانی ۱۹۶۸ مکزیکوسیتی (در تصویر). زادروزها ۱۵۳۷ - زادروز ادوارد ششم انگلستان پادشاه انگلستان و ایرلند ۱۵۳۷ - زادروز جین گری ملکهٔ انگلستان و ایرلند به مدت ۹ روز

ادامه مطلب