20 دسامبر

۲۰ دسامبر در تاریخ چه گذشت

رویدادها ۱۹۱۷ - نخستین سرویس پلیس مخفی شوروی موسوم به چکا به دستور ولادیمیر لنین تاسیس شد.

ادامه مطلب