2 شهریور

24 آگوست در تاریخ چه گذشت

روز قهرمانان در فیلیپین (2009)؛ روز استقلال اوکراین (1991) رویدادها 79 – در فوران آتش فشان وزووبوس که دو روز به‌طول انجامید، شهرهای پومپیی، هرکولانوم و استابیای ایتالیا در زیر خاکستر مدفون شدند.

ادامه مطلب