2 بهمن

۲۲ ژانویه در تاریخ چه گذشت

رویدادها ۱۹۰۵ - یکشنبه خونین در سن پترزبورگ و آغاز انقلاب روسیه. ۱۹۱۸ - جدا شدن اکراین از سرزمین شوروی.

ادامه مطلب