2آبان

24 اکتبر در تاریخ چه گذشت

زادروزها ۵۱ - زادروز دومیتیان امپراتور روم ۱۶۳۲ - زادروز آنتونی فان لیوونهوک پیشه‌ور و دانشمند هلندی ۱۹۳۲ - زادروز پیر-ژیل دوژن فیزیکدان فرانسوی، برندهٔ جایزه فیزیک نوبل سال ۱۹۹۹

ادامه مطلب