19 دی

۹ ژانویه در تاریخ چه گذشت

۱۷۸۸ - کنتیکت به عنوان پنجمین ایالت به ایالات متحده پیوست. ۲۰۰۵ - پس از مرگ یاسر عرفات در سال ۲۰۰۴، محمود عباس به ریاست تشکیلات خودگردان فلسطین انتخاب شد.

ادامه مطلب