17 شهریور

8 سپتامبر در تاریخ چه گذشت

روز استقلال مقدونیه؛ روز پیروزی در مالت و روز بین المللی باسوادی رویدادها 1504 – از مجسمه داوود اثر میکل آنز پرده‌برداری شد.

ادامه مطلب