14 اکتبر

14 اکتبر در تاریخ چه گذشت

رویدادها ۱۹۱۵ - بلغارستان به طرفداری از آلمان و اتریش-مجارستان به صربستان اعلام جنگ نمود و عملا به جنگ جهانی اول وارد شد. ۱۹۴۷ - یک خلبان آمریکایی برای نخستین بار با سرعتی بیشتر از سرعت صوت پرواز کرد و به اصطلاح دیوار صوتی را شکست.

ادامه مطلب