13 اسفند

۴ مارس در تاریخ چه گذشت

روز سنت کاسیمیر در لیتوانی و لهستان رویدادها ۱۸۷۷ - امیل برلینر، میکروفون را اختراع کرد.

ادامه مطلب