12 سپتامبر

12 سپتامبر در تاریخ چه گذشت

رویدادها 1848 - با تغییر قانون اساسی سوئیس به یک کشور فدرال تغییر وضعیت داد. 1920 - اختتامیه هفتمین دوره بازی های المپیک در شهر آنتورپ بلژیک برگزار شد.

ادامه مطلب