11 نوامبر

۱۱ نوامبر در تاریخ چه گذشت

۱۸۲۱ - زادروز فیودور میخاییلوویچ داستایوسکی (در تصویر) نویسندهٔ سرشناس و تأثیرگذار روس، خالق رمان جنایت و مکافات و برادران کارامازوف

ادامه مطلب