10 ژانویه

۱۰ ژانویه در تاریخ چه گذشت

۱۸۵۲ - امیرکبیر در حمام فین کاشان به دستور ناصرالدین شاه قاجار به قتل رسید. ۱۸۶۳ - متروی لندن قدیمی‌ترین شبکه حمل و نقل زیرزمینی جهان آغاز به کار کرد.

ادامه مطلب