کوینیکزگ one:1

زیباترین خودروهای جهان

در این مقاله قصد داریم به 10 خودرو برتر از نظر طراحی بپردازیم، البته انتخاب 10 خودرو میان تعددی از خودروهای لوکس بازار که مبلغ گزافی باید برای آنها پرداخت کار مشکلی است اما در نهایت این 10 خودرو به عنوان زیباترین خوردو ها انتخاب شده اند. در نوشته زیر به این ده خودرو می پردازیم.

ادامه مطلب