کودک سوری

کودک سوری در حضور نانسی عجرم برای آزادی می خواند

غنا بوحمدان دختر خردسال سوری در مسابقه آواز خوانی که برای کودکان سوریه برگزار شد در حضور نانسی عجرم یک اجرای بی نظیر و تاثیر گذار را داشت بطوری که تمام سالن را با خود همراه کرد.

ادامه مطلب