چگونه واکنش شیمیایی در باتری انجام می شود

چگونه واکنش شیمیایی در باتری انجام می شود + دانلود فایل

یکی از باتری های خیلی ساده باتری روی – کربن است که به اختصار باتری کربن نامیده می شود. این باتری شامل ماده اسیدی و یک میله از جنس روی در مرکز است. اینجا داشتن اطلاعات کمی در خصوص شیمی به ما کمک خواهد کرد.

ادامه مطلب